LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Sposób na dłużników – ustawa antyzatorowa

Kontrahent zalega z płatnościami? Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują krótsze terminy na wywiązanie się z zobowiązań finansowych. Będą też kary dla dłużników.
Głównym celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. To nowe regulacje, które mają wzmocnić płynność finansową firm dzięki sprawniejszemu egzekwowaniu długu od partnerów biznesowych. Chodzi o zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych tj. najmniejszych przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.
Obecnie od 80 do 90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Zdarza się, że strony związane są nawet 180-dniowym terminem płatności. Szczególnie narażonym na utratę płynności finansowej sektorem jest budownictwo i transport. Ustawa antyzatorowa ma rozwiązać ten problem między innymi dzięki skróceniu terminów spłaty zobowiązań.
Zgodnie z nowymi przepisami, w stosunku do każdego podmiotu działającego na rynku termin dokonania płatności będzie krótszy. Jeśli stroną jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) termin na zapłatę upłynie po 30 dniach od chwili doręczenia faktury. Kiedy wierzycielem jest mikro, mała lub średnia firma, a dłużnikiem duży podmiot – termin zapłaty zostanie skrócony do 60 dni.
Strony będące równorzędnymi podmiotami np. dwiema dużymi lub małymi firmami mogą ustalić termin płatności dłuższy niż dwa miesiące. Jednak to dłużnik musi wówczas udowodnić, że przedłużenie tego terminu jest konieczne. Gdy termin płatności zostanie natomiast nadmiernie wydłużony tj. przekroczy 120 dni, wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Termin ten liczony jest od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nakładać kary finansowe na firmy, które najbardziej spóźniają się z płaceniem partnerom biznesowym. Przy wymierzeniu kary urzędnicy wezmą pod uwagę kwotę zobowiązania i okres płatności.
Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. Wyjątkiem są podmioty lecznicze – tu wysokość odsetek się nie zmieni. W każdym innym przypadku wysokość odsetek wzrasta z poziomu 9,5 do 11,5 proc.
Dodatkowo największe firmy, których roczny dochód przekracza 50 mln euro, będą miały nowe obowiązki. Każdego roku będą przekazywać ministerstwu przedsiębiorczości i technologii sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Takie raporty będą publiczne, co pozwoli innym podmiotom ocenić rzetelność tych firm i bezpieczeństwo transakcji. Pierwsze sprawozdania pojawią się w 2021 roku za rok 2020.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl