LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

15 marca br. upływa termin na złożenie sprawozdań środowiskowych w systemie BDO, co stanowi istotny moment dla przedsiębiorstw i instytucji zobowiązanych do raportowania swoich działań dotyczących ochrony środowiska. Odpowiedzialność ta obejmuje przedsiębiorców i firmy, których działalność wiąże się z produkcją odpadów.

Dla tych podmiotów obowiązkowe jest złożenie dwóch rocznych sprawozdań środowiskowych do 15 marca, obejmujących dane za rok 2023 r.

 

Pierwsze z nich dotyczy produktów, opakowań oraz sposobów gospodarowania odpadami powstającymi z ich użycia. Do złożenia tego sprawozdania zobowiązani są m.in. przedsiębiorcy zajmujący się produkcją lub importem opakowań, eksportem, czy wprowadzaniem produktów do obrotu w opakowaniach. Również placówki handlowe, które oferują torby plastikowe lub produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, podlegają temu obowiązkowi.

Każdy podmiot objęty obowiązkiem sprawozdawczym musi dostarczyć szczegółowe informacje, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W niektórych przypadkach, gdy przedsiębiorcy korzystają z usług organizacji odzysku odpadów, to właśnie te organizacje sporządzają roczne sprawozdania.

 

Drugie sprawozdanie dotyczy wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich gospodarowania. Do złożenia tego raportu zobowiązani są wytwórcy odpadów oraz podmioty zajmujące się ich gospodarowaniem, z wyjątkiem tych zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych. Wszelkie dane należy przekazać marszałkowi województwa odpowiedzialnemu za miejsce działalności przedsiębiorstwa, poprzez indywidualne konto w systemie BDO.

Po przekazaniu sprawozdań, marszałek województwa dokonuje weryfikacji danych i w przypadku wykrycia niezgodności, wezwie przedsiębiorcę do ich skorygowania w terminie 14 dni. Brak korekty w wyznaczonym czasie skutkuje uznaniem sprawozdania za niezłożone. Ponadto, niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania grozi karą grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł.

 

Podstawą prawną dla tych obowiązków są odpowiednie ustawy dotyczące gospodarki odpadami oraz opakowaniami, które regulują wymogi sprawozdawcze i sankcje za ich niedopełnienie.

 

ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)

ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1658)

ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1903)

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl