LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Musisz zgłosić to do ZUS

31 maja to ważny termin dla osób, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Na ten dzień przypada bowiem koniec terminu w którym świadczeniobiorcy powinni zgłosić ZUS, jakie dochody uzyskali w okresie od 1 marca 2020 r do 28 lutego 2021 r

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie wyklucza możliwości dorabiania. Należy pamiętać o istniejących limitach oraz terminie zgłaszania przychodów. Jeśli nie przekraczają one 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym przed waloryzacją, to wówczas zasiłek czy świadczenie przedemerytalne należą się świadczeniobiorcy w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wtedy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie -jeśli sami opłacają składki, o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta.

Nie ma druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak musi on zawierać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Wypełniając go, należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.

Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Blog
23.09.2021

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy - brak szkolenia BHP może być podstawą?

Czytaj więcej
17.09.2021

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną ? Wyłącznie podczas pandemii

Czytaj więcej
10.09.2021

Bankructwo – czyli jak uratować majątek wspólny?

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl