LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Urlop na żądanie pracownika

Urlop na żądanie pracownika to elastyczna forma korzystania z czasu wolnego, która zyskuje coraz większą popularność w wielu miejscach pracy. Polega na tym, że pracownik może wziąć wolne bez wcześniejszego planowania. Tego rodzaju urlop może być wykorzystany w sytuacjach, gdy pracownik potrzebuje odpoczynku, rozwiązania osobistych spraw, czy też chce skorzystać z nieplanowanej okazji lub wydarzenia.

 

Jednak jak każda forma urlopu, urlop na żądanie wymaga równowagi między potrzebami pracownika, a wymaganiami pracodawcy.

 

Co istotne, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

 

Należy wskazać, że urlop na żądanie stanowi formę urlopu wypoczynkowego. 4 dni urlopu na żądanie, którymi pracownik dysponuje w każdym roku kalendarzowym, wliczają się zatem do wymiaru urlopu wypoczynkowego takiego pracownika. Część urlopu wypoczynkowego udzielana "na żądanie" pracownika różni się od pozostałej wyłącznie trybem jego udzielania. Poza tym elementem, do urlopu "na żądanie" będą miały zastosowanie zasady i przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

 

Oznacza to w szczególności, że

 

Jak zostało to wskazane powyżej, w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika znajduje zastosowanie szczególny tryb postępowania. Jego istotą jest zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Urlop na żądanie nie jest uwzględniany w planie urlopów. Termin jego wykorzystania nie podlega także ustaleniu w trybie indywidualnym. Jeżeli jednak w trakcie danego roku kalendarzowego pracownik nie wykorzysta urlopu w tym trybie, staje się on urlopem zaległym, który powinien zostać wykorzystany do końca września następnego roku kalendarzowego w terminie określonym w planie urlopów lub indywidualnie.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie nie oznacza bezwzględnego charakteru tego obowiązku. Pracodawca może bowiem odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu.

 

 

Blog
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl