LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju poprzez tworzenie miejsc pracy, generowanie zysków i wprowadzanie innowacji na rynek. Kwestia zdefiniowania pojęcia przedsiębiorcy, jak również jego oznaczenia w obrocie gospodarczym została uregulowana w Kodeksie cywilnym.

 

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 41(1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Co istotne, przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się co do zasady we właściwym rejestrze – CEIDG albo rejestrze przedsiębiorców KRS.

 

Zasadniczą funkcją firmy jest funkcja indywidualizacji przedsiębiorcy, która posiada dwa oblicza. Funkcja ta umożliwia – z jednej strony – identyfikację przedsiębiorcy i zbliża się w tym zakresie do dóbr osobistych związanych z identyfikacją podmiotów prawa, czyli nazwiska osoby fizycznej i nazwy osoby prawnej niebędącej przedsiębiorcą. Z drugiej strony – funkcja indywidualizująca umożliwia klienteli odróżnienie przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców, co nadaje firmie cechy zbliżające ją do kategorii oznaczeń odróżniających, takich jak oznaczenia przedsiębiorstwa czy znaki towarowe.

 

Co istotne, przepisy mówią wprost, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Ponadto, firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

 

Na marginesie warto wskazać, że choć uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym odwołują się do pojęcia „tego samego rynku”, nie zawierają jego definicji. Przyjmuje się, iż przy definiowaniu wskazanego pojęcia pomocne mogą być kryteria wypracowane w odniesieniu do pojęcia rynku właściwego występującego w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Za punkt wyjścia w definiowaniu "tego samego rynku" w rozumieniu wskazanej ustawy można przyjąć przy tym trzy kryteria: kryterium rynku właściwego terytorialnie, kryterium rynku właściwego przedmiotowo, kryterium rynku właściwego czasowo.

 

Przechodząc zaś do konkretnych wymagań w zakresie oznaczenia przedsiębiorców będących odpowiednio osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, należy wskazać, że:

 

 

W tym miejscu warto wskazać, że zmiana firmy również wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.

 

Co również istotne, firma nie może być zbyta. Przedsiębiorca może ewentualnie upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

 

 

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl