LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Nieprawidłowe oznakowanie cen

Niska cena na wywieszce okazuje się wyższa przy kasie? W takiej sytuacji konsument ma prawo kupić produkt po tej cenie, która jest dla niego najkorzystniejsza.


Należy wskazać, iż obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który oferuje sprzedaż swoich produktów jest umieszczenie informacji o cenie produktu bezpośrednio na nim lub w łatwo widocznym miejscu, tak aby wskazana cena nie budziła żadnych wątpliwości u kupującego. Powyższy obowiązek sprzedawcy wynika m.in. z Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 4). Jak wynika z danych przekazywanych przez Inspekcję Handlową, wielu przedsiębiorców, czy to przez nieuwagę, czy też świadomie nie stosuje się do narzuconych reguł. Za niezgodną z obowiązującym prawem należy uznać sytuację, w której cena wskazana na produkcie lub wywieszona w jego pobliżu różni się od tej podawanej przy kasie. Klient może wprawdzie do sprzedawcy i poprosić o sprawdzenie ceny, ale zgodnie z prawem nie powinien być do tego zmuszany.

 

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieszczone zostały podstawowe informacje o cenach i sposobach informowania o nich, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę. Przykładowo przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze, dlatego sprzedawcy powinni pamiętać o tym, że napisy na wywieszkach i w cennikach muszą być wyraźne i czytelne, umieszczone w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów na towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Tak, aby każdy konsument wiedział, co kupuje i ile musi zapłacić, bez konieczności pytania o cenę. Ponadto, podana cena musi być zawsze ostateczna (brutto). Nieuczciwą praktyką rynkową jest podawanie niższych, bo nieuwzględniających podatku, cen, np. w reklamach, gazetkach promocyjnych, a następnie doliczanie podatku dopiero w momencie zapłaty należności.

 

Co istotne, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług). Zatem to w interesie przedsiębiorcy leży kontrolowanie tego, aby wszystkie ceny, czy to znajdujące się bezpośrednio na produkcie, czy obok niego były zgodne z tymi, które są ostatecznie wyświetlane w sklepowej kasie.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl