LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jak wykupić dobre ubezpieczenie szkolne

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Na co zwracać szczególną uwagę, wybierając polisę dla ucznia?
Ubezpieczenie szkolne, które ma chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to polisa dla dziecka, zapewniająca rodzicom finansową rekompensatę w razie, gdy jego pociecha ulegnie nieszczęśliwemu w skutkach wypadkowi.
Zakup ubezpieczenia szkolnego deklaruje niemal 90 proc. polskich rodziców. Jego przeciętna składka to około 50 zł, czyli nieco powyżej 4 zł za każdy miesiąc ochrony gwarantowanej przez ubezpieczyciela. Warto sobie zdawać sprawę, że tak niska kwota oznaczać będzie również niewysokie kwoty odszkodowania wypłacanego w razie wypadku. Na pełną sumę ubezpieczenia można liczyć jedynie w przypadku 100-proc. uszczerbku na zdrowiu, lub w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednak w większości przypadków zgłoszeń szkód z takich polis chodzi o drobne urazy typu zwichnięcie kostki czy złamanie ręki. Wtedy odszkodowanie zostanie wyliczone jako iloczyn sumy ubezpieczenia i procentu uszczerbku. W praktyce często to symboliczne kwoty rzędu 70-150 zł.
Warto przypomnieć, że decyzja o przystąpieniu do takiej umowy należy wyłącznie do rodzica. Zgodnie z przepisami, dzieci nie muszą mieć polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu w szkole, jak również w czasie wycieczek poza terenem placówki. W związku z tym to rodzic podejmuje decyzję, czy zakupić pakiet ochronny. A jeśli się na taki się zdecyduje, może dokonać wyboru, jaki rodzaj ubezpieczenia nabyć – proponowane przez szkołę, grupowe czy indywidualne. Jedyną obligatoryjną umową jest ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia uczniów wyjeżdżających na zagraniczną wycieczkę.
Większe zaangażowanie rodziców w wybór ubezpieczenia szkolnego może wpłynąć na zmianę warunków takich umów. Co prawda rady rodziców nie mogą być stroną umowy z firmą ubezpieczeniową ze względu na brak osobowości prawnej. Dlatego zawiera je szkoła, ale w wielu szkołach to właśnie rady rodziców zajmują się analizą ofert ubezpieczeniowych, a następnie rekomendują je dyrekcji. Wcześniej oferty ubezpieczycieli warto porównać oraz dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia i konkretne przypadki, które mogą mieć miejsce. W ofercie jednego ubezpieczyciela mogą być różne pakiety, dlatego, jeśli dziecko uprawia bardziej ryzykowne dyscypliny, rodzice mogą rozważyć wybór np. odpowiedniego pakietu sportowego.
W zależności od oferty poszczególnych ubezpieczycieli polisy, za które płacą rodzice w szkołach mogą być korzystne dla ubezpieczonych oraz umożliwiać dodatkowy zakres ochrony.
W podstawowym zakresie obejmują one wypłatę odszkodowań z tytułu śmierci ubezpieczonego i wystąpienia u niego uszczerbku na zdrowiu. Każdy rodzic indywidualnie może się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na podstawie których może zostać później wypłacone odszkodowanie. Powinny one zostać udostępnione w szkole w formie papierowej lub elektronicznej. Przed podpisaniem umowy warto ustalić, czy ubezpieczenie szkolne obejmuje dodatkowe ryzyka, takie jak koszty leczenia powypadkowego, rehabilitacji, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu czy odbytych operacji, koszty nabycia protez i innych przedmiotów ortopedycznych, a w określonych przypadkach także koszty leczenia ponadstandardowego. Istotne są też zapisy o wypłacie ryczałtowego świadczenia z tytułu pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz świadczenie związane z rekonwalescencją poszpitalną. Dodatkowo przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia należy sprawdzić, czy polisa obowiązuje nie tylko w kraju, ale również podczas wyjazdów zagranicznych, czy trwa przez cały rok oraz czy dotyczy także zdarzeń mających miejsce w domu lub w czasie zajęć pozaszkolnych.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl