LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Ewidencja czasu pracy – zmiany w 2019 roku

 
Od początku 2019 roku na pracodawców nałożono nowe obowiązki. Dużo zmienia się w dokumentach, które są związane z czasem pracy. Dowiedz się, jak powinna wyglądać nowa ewidencja czasu pracy.
Podstawową zmianą związaną z ewidencją czasu pracy jest skrócenie czasu, w którym można przechowywać akta pracownicze. Pracodawca będzie musiał prowadzić ewidencję czasu pracy, a także np. karty wynagrodzeń, oraz kartę, na której ewidencjonuje się przydział odzieży i obuwia roboczego. Wszystko to, razem z aktami osobowymi, tworzy dokumentację pracowniczą. Oprócz wspomnianych zalicza się do nich również np. karty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację własnej odzieży, która jest używana do pracy.
Należy też wiedzieć, jakie dokumenty powinny znajdować się w ewidencji czasu pracy. Te dokumenty to:
– Potwierdzenie, że pracownik otrzymał rozkład czasu pracy.
– Karta ewidencji czasu pracy określonego okresu rozliczeniowego, która zawiera:
• liczbę godzin, które zostały przepracowane. Trzeba wskazać, ile godzin pracy odbywało się w porze nocnej, a ile jako godziny nadliczbowe.
• liczbę dni wolnych od pracy.
• liczbę usprawiedliwionych nieobecności w pracy.
• liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności.
– Lista wniosków pracowniczych, które dotyczą:
• zwolnień z pracy udzielanych po to by pracownik mógł załatwić sprawy osobiste.
• ustaleń związanych z indywidualnym rozkładem czasu pracy.
• faktu stosowania skróconego tygodnia pracy albo systemu, gdy pracę świadczy się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta albo stosowania czasu pracy, który przewiduje różne godziny, w których rozpoczyna się pracę.
Ewidencja czasu pracy powinna też zawierać dokumentację związaną ze zgodą pracownika, który opiekuje się dzieckiem poniżej 4 roku życia, iż chce wykonywać pracę w systemie czasu pracy, który przewiduje przedłużenie czasu pracy w czasie doby powyżej 8 godzin, a także w porze nocnej.
Poza tym ewidencja czasu pracy powinna też zawierać dokładną dokumentację związaną z wynagrodzeniem za pracę, a także inne świadczenia, które są związane z pracą, a także kartę ewidencji odzieży i obuwia roboczego, które otrzymał pracownik, a także potwierdzenie ekwiwalentu finansowego za to, że używa własnej odzieży.
Rozporządzenie dotyczy nie tylko nowych pracowników, ale i tych pracowników, którzy już są zatrudnieni. W przypadku już zatrudnionych możliwe jest zastosowanie 12-miesięcznego okresu przejściowego, który pozwala na to, by dostosować się do nowych warunków.
Jeśli wcześniej zwolniony pracownik podejmuje pracę na nowo u tego samego pracodawcy, to jego ewidencja musi być już prowadzona według nowych zasad.
W sytuacji, gdy zmiana pracodawcy następuje w czasie 12 miesięcy od momentu zmiany przepisów, a dotychczasowy pracodawca nie wprowadził nowych zasad prowadzenia dokumentacji, to nowy pracodawca musi dokonać takiego dopasowania w ciągu 12 miesięcy od momentu, gdy zakład pracy przechodzi na innego pracodawcę.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl