LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zmiany w prawie pracy

1 września wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. 7 września wejdą w życie zmiany dotyczące dyskryminacji w pracy, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Natomiast od 1 stycznia 2020 z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony zostanie dodatek stażowy
Młodociani pracownicy, czyli ci między 15 a 18 rokiem życia, otrzymali od 1 września podwyżkę wynagrodzeń o 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.
Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy. Wystarczy, że złoży stosowny wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.
W ramach walki z dyskryminacją w pracy wprowadzono z dniem 7 września zmiany, które uznają za nią każde nierówne traktowanie pracownika, którego nie można uzasadnić przyczynami obiektywnymi.
Wprowadzone w kodeksie pracy zmiany pozwalają pracownikowi, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, na dochodzenie od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Jedną z ważnych zmian w prawie pracy będzie wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia.
Znowelizowane prawo pracy rozszerzyło uprawnienia związane z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego na innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.
Pracodawca spóźniający się z wydaniem świadectwa pracy zapłaci za to karę grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. zł. Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni. Pracownik, któremu pracodawca nie wydał świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego wydania.
Kolejne zmiany czekają pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2020 roku. Wejdą wówczas w życie zmiany w przepisach wyłączające z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek stażowy. To korzystna zmiana dla pracowników z kilkunastoletnim stażem, którzy do tej pory niejednokrotnie otrzymywali niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego oraz pracodawców tego sektora, którzy zgodnie z przepisami mają obowiązek wypłacania takiego dodatku.

Blog
zdjęcie ls
Aktualności
07.12.2022

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ – O CZYM PAMIĘTAĆ

Czytaj więcej
LEX_BF_2022_03
Wydarzenia
25.11.2022

Black Week

Czytaj więcej
LEX_rekrutacja_03
Wydarzenia
18.11.2022

Praca w Lex Secure

Praca w Lex Secure
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl