LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje

Obowiązujące przepisy wskazują, że zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które przysługuje przede wszystkim członkom rodziny, ale również innym podmiotom, które są w stanie udokumentować poniesienie kosztów związanych z pochówkiem zmarłego. Mowa tu o pracodawcy, domu pomocy społecznej, gminie, powiecie, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego czy też osobie zupełnie obcej.
W przypadku członka rodziny zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych. Jest to kwota stała, niezależnie od tego, jakie były realne koszty pogrzebu. Natomiast osobie obcej, instytucji, pracodawcy etc. zasiłek pogrzebowy przysługuje do wysokości poniesionych kosztów i nie może przekroczyć 4000 zł. Jeśli koszty pogrzebu spadły na więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Osoby obce, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki do wysokości zasiłku. Jakie koszty należy uznać za koszty pogrzebu, nie określa żadna ustawa. Tak, więc przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok osoby zmarłej.
Kwestia dokumentacji wydatków przysparza wielu wątpliwości. Często pojawiają się pytania o to, czy zakup samej trumny wystarczy do udowodnienia kosztów pogrzebu? Czy wydatki poniesione na ceremonię pogrzebową zostaną uwzględnione w wysokości wypłacanego przez ZUS świadczenia? Czy do kosztów pogrzebu można zaliczyć wydatki związane z postawieniem nagrobka? Co zatem stanowi koszt uwzględniany przy wypłacie zasiłku pogrzebowego przez ZUS, a co refundowane w ramach zasiłku już nie jest?
Przedstawienie rachunku za samą trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak, dlatego, że istnieje domniemanie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy. Ten zaś wypłacany jest w takim przypadku, proporcjonalnie.
Ceremonia kościelna i wydatki z nią związane potwierdzone przez instytucję kościelną mogą zostać sfinansowane w ramach świadczenia ZUS. Natomiast wydatki poniesione na wystawienie nagrobka, co nie jest bezpośrednio związane z pochówkiem osoby zmarłej, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl