LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zasiłek macierzyński i pogrzebowy – zus może sam zgłosić się do usc po odpis aktu

W dobie pandemii załatwianie niektórych spraw urzędowych bywa utrudnione. Ze względu na wprowadzone ograniczenia trudniejsze niż dotychczas może okazać się np. uzyskanie z USC odpisów aktów urodzenia czy zgonu – dokumentów, które są konieczne do ustalenia prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz pogrzebowego. Teraz jednak o zaświadczenie z USC może postarać się ZUS. Zrobi to jednak dopiero na wyraźne polecenie osoby zainteresowanej.
Osoba, która chciałaby, aby to ZUS wyręczył ją w uzyskaniu odpisu aktu urodzenia lub zgonu z USC, musi wraz z wnioskiem o zasiłek złożyć stosowne oświadczenie, w którego treści znajdą się dane umożliwiające USC identyfikację osoby, której odpis ma dotyczyć.
Wniosek o zasiłek macierzyński – odpis aktu urodzenia
Aby ZUS uzyskał z USC niezbędny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego odpis aktu urodzenia dziecka, z wnioskiem o zasiłek macierzyński należy przekazać ZUS dane dziecka:
· imię i nazwisko,
· datę urodzenia,
· numer PESEL.
Zasiłek pogrzebowy
Aby ZUS mógł pozyskać z USC odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej, w tym:
· imię i nazwisko,
· numer PESEL,
· datę zgonu.
Na tej podstawie ZUS wystąpi do USC o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.
Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.
Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo
Drogą elektronicznego składania oświadczeń i wniosków jest wyłącznie PUE. Dokumenty przesyłane mailem nie są rozpatrywane.
Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl