LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zasiłek macierzyński i pogrzebowy – zus może sam zgłosić się do usc po odpis aktu

W dobie pandemii załatwianie niektórych spraw urzędowych bywa utrudnione. Ze względu na wprowadzone ograniczenia trudniejsze niż dotychczas może okazać się np. uzyskanie z USC odpisów aktów urodzenia czy zgonu – dokumentów, które są konieczne do ustalenia prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz pogrzebowego. Teraz jednak o zaświadczenie z USC może postarać się ZUS. Zrobi to jednak dopiero na wyraźne polecenie osoby zainteresowanej.
Osoba, która chciałaby, aby to ZUS wyręczył ją w uzyskaniu odpisu aktu urodzenia lub zgonu z USC, musi wraz z wnioskiem o zasiłek złożyć stosowne oświadczenie, w którego treści znajdą się dane umożliwiające USC identyfikację osoby, której odpis ma dotyczyć.
Wniosek o zasiłek macierzyński – odpis aktu urodzenia
Aby ZUS uzyskał z USC niezbędny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego odpis aktu urodzenia dziecka, z wnioskiem o zasiłek macierzyński należy przekazać ZUS dane dziecka:
· imię i nazwisko,
· datę urodzenia,
· numer PESEL.
Zasiłek pogrzebowy
Aby ZUS mógł pozyskać z USC odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej, w tym:
· imię i nazwisko,
· numer PESEL,
· datę zgonu.
Na tej podstawie ZUS wystąpi do USC o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.
Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.
Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo
Drogą elektronicznego składania oświadczeń i wniosków jest wyłącznie PUE. Dokumenty przesyłane mailem nie są rozpatrywane.
Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl