LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy w czasie kwarantanny

Osobom objętym kwarantanną lub izolacją w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przysługuje zasiłek chorobowy. Podstawą wypłaty tego świadczenia jest decyzja wydana przez nadzór sanitarny.
Ubezpieczeni mogą ubiegać się również o zasiłek opiekuńczy, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
Za okres trwania kwarantanny lub izolacji ubezpieczonym przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek - pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Zaświadczenie można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, oraz potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, to jest to dokument do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń .
W przypadku, gdy objęcie kwarantanną lub izolacją dotyczy dziecka, dodatkowe uprawnienia przysługują również jego rodzicom, lub opiekunom prawnym. Mają oni prawo do zasiłku opiekuńczego. W tym przypadku wypłata świadczenia uwarunkowana jest decyzją powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana tak samo jak choroba.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.
Przysługuje także dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.
Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?
• gdy nie nastąpi zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko , a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do tej placówki
• gdy placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia
• gdy placówka, do której uczęszcza dziecko odmówi przyjęcia dziecka z powodu obawy przed zakażeniem

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl