LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Wezwanie do zapłaty – jaki i kiedy napisać

Nie ma jednego wzoru wezwania do zapłaty. Aby było skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informację, które pozwolą dłużnikowi zorientować się, o jaką należność chodzi.
Wezwanie do zapłaty to najlepszy sposób, żeby przypomnieć dłużnikowi, że nie reguluje należności w terminie. Gdy sytuacja się nie zmieni, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu. Ale zanim to uczynimy, warto wysłać ostatnie przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane do dłużnika w celu odzyskania należności. Jest pierwszym oficjalnym krokiem do odzyskania pieniędzy. Nie powinniśmy kierować sprawy do sądu od razu. Często wysłanie wezwania do zapłaty załatwia sprawę, bo część osób po otrzymaniu takiego pisma reguluje swoje należności.
Nie ma jednego wzoru wezwania do zapłaty. Aby jednak było skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informację, które pozwolą dłużnikowi zorientować się, o jaką należność chodzi. Warto też poinformować, jakie kroki prawne zostaną podjęte, gdy nie otrzymamy pieniędzy.
Istotna jest podstawa prawna. Według art. 455 kodeksu cywilnego, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.
A według art. 476 dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.
Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji więc istnienia wierzytelności bez oznaczonego terminu, można naliczyć odsetki za zwłokę. Będą one naliczane dopiero po upłynięciu terminu zawartego w wezwaniu wierzyciela do zapłaty.
Co powinno znaleźć się w piśmie:
• miejsce i data sporządzenie pisma
• dane wierzyciela (adres, inne dane kontaktowe)
• dane dłużnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
• wyjaśnienie dlaczego wysyłamy pismo, jakich umów czy faktur dotyczy (nr faktury, data wystawienie, kiedy upłynął termin zapłaty)
• podstawa prawna
• kwota długu
• termin spłaty długu
• nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić lub przelać zaległą kwotę
• podpis osoby sporządzającej wezwanie
• informację o krokach, jakie podejmiemy, gdy nie otrzymamy zapłaty w podanym terminie.
Wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym, a potwierdzenie nadania zachować.

Blog
LEX_BF_2022_03
Wydarzenia
25.11.2022

Black Week

Czytaj więcej
LEX_rekrutacja_03
Wydarzenia
18.11.2022

Praca w Lex Secure

Praca w Lex Secure
Czytaj więcej
XX Ranking
Wydarzenia
22.06.2022

XX Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl