LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Wada ukryta zakupionego towaru – jakie skutki niesie dla kupującego

Wadą ukrytą są wszelkie braki produktu, które istniały w chwili zwarcia umowy ale były niewidoczne. O uprawnieniach konsumenta w zawiązku z zakupem produktu obarczonego wadą ukrytą mówią przepisy Kodeksu cywilnego , oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy okaże się, że:
• sprzedany produkt „ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy”
• rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał
• rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.
Zwolnienie od tej zasady następuje, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie lub powinien był wiedzieć z punktu widzenia rozsądku.
Strony mogą uregulować kwestię odpowiedzialności za wady ukryte według swoich upodobań. Prawo przewiduje możliwość jej rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia. Jednak w przypadku umyślnego wprowadzenia kupującego przez sprzedawcę w błąd ograniczenie i wyłączenie nie ma zastosowania.
Osoba, która zakupiła niezgodny z umową produkt ma prawo do:
• żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
• wymiany na nowy
• odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na nowa niewadliwą lub usunie wady, chyba że wymiana lub naprawa miały już miejsce,
• żądania obniżenia ceny
Dodatkowo prawo nakłada na sprzedającego obowiązek poniesienia kosztów związanych z demontażem, dostarczeniem, robocizną, materiałami oraz ponownym zamontowaniem i uruchomieniem.
Brak odpowiedzi sprzedawcy w ciągu 14 dni od złożenia żądania uznaje się za jego akceptację.
Kupujący, który odkrył wadę powinien w ciągu 2 miesięcy od chwili jej ujawnienia zawiadomić sprzedawcę. Jeżeli tego nie zrobi straci powyższe uprawnienia.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową trwa przez dwa lata od wydania rzeczy kupującemu w przypadku nowych produktów.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl