LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Wada ukryta zakupionego towaru – jakie skutki niesie dla kupującego

Wadą ukrytą są wszelkie braki produktu, które istniały w chwili zwarcia umowy ale były niewidoczne. O uprawnieniach konsumenta w zawiązku z zakupem produktu obarczonego wadą ukrytą mówią przepisy Kodeksu cywilnego , oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy okaże się, że:
• sprzedany produkt „ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy”
• rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał
• rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.
Zwolnienie od tej zasady następuje, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie lub powinien był wiedzieć z punktu widzenia rozsądku.
Strony mogą uregulować kwestię odpowiedzialności za wady ukryte według swoich upodobań. Prawo przewiduje możliwość jej rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia. Jednak w przypadku umyślnego wprowadzenia kupującego przez sprzedawcę w błąd ograniczenie i wyłączenie nie ma zastosowania.
Osoba, która zakupiła niezgodny z umową produkt ma prawo do:
• żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
• wymiany na nowy
• odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na nowa niewadliwą lub usunie wady, chyba że wymiana lub naprawa miały już miejsce,
• żądania obniżenia ceny
Dodatkowo prawo nakłada na sprzedającego obowiązek poniesienia kosztów związanych z demontażem, dostarczeniem, robocizną, materiałami oraz ponownym zamontowaniem i uruchomieniem.
Brak odpowiedzi sprzedawcy w ciągu 14 dni od złożenia żądania uznaje się za jego akceptację.
Kupujący, który odkrył wadę powinien w ciągu 2 miesięcy od chwili jej ujawnienia zawiadomić sprzedawcę. Jeżeli tego nie zrobi straci powyższe uprawnienia.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową trwa przez dwa lata od wydania rzeczy kupującemu w przypadku nowych produktów.

Blog
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl