LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Urlop wypoczynkowy - kiedy i komu przysługuje?

Urlop wypoczynkowy - kiedy i komu przysługuje?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany a także płatny urlop wypoczynkowy. Nie można się tego prawa zrzec. Urlop powinien być udzielony w roku, za który jest należny. Na wniosek pracownika może być podzielony na części, ale przynajmniej jedna z nich musi trwać minimum 14 dni.


Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym staje się urlopem zaległym i musi zostać wykorzystany do końca września kolejnego roku. Pracodawca ustala plan urlopów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy przedsiębiorstwa. Nie musi tego robić, jeśli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub jeżeli nie ma jej u danego pracodawcy.

 

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

 

Jeśli w firmie nie ma planu urlopów, pracodawca ustala termin z pracownikiem, na podstawie dat wskazanych we wniosku urlopowym. W szczególnych przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu. Zgodnie z Art. 164 par. 2 Kodeksu Pracy, przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika mogłaby poważnie zakłócić tok pracy. Może to być np. sytuacja, w której pracodawca nie może zastąpić pracownika lub wszyscy pracujący na danym stanowisku zawnioskowali o urlop w tym samym czasie. W takim wypadku pracodawca musi udzielić urlopu w innym, uzgodnionym z pracownikiem terminie.


Jeżeli pracownik uważa, że pracodawca nie miał prawa odmówić mu wypoczynku, może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Wyjątkiem są pracownicy tzw. infrastruktury krytycznej, która pełni kluczową rolę w zwalczaniu epidemii. Zaliczają się do niej m.in. sektor energetyczny, telekomunikacyjny oraz paliwowy. Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej pracodawcy z tego sektora mogą odmówić udzielenia urlopu bez podawania przyczyny.

 

Czy pracodawca ma prawo odwołać prazownika z urlopu?

 

Każdy pracodawca może także odwołać pracownika z urlopu, tylko w przypadku, kiedy okoliczności powodujące tę konieczność nie były znane przed rozpoczęciem urlopu. Bez względu na przyczynę odwołania, pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji zwrot poniesionych kosztów.
W związku z panującym stanem epidemii ustawodawca przewidział możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bez jego zgody. Dotyczy to jednak tylko urlopu zaległego. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w całości urlopu przysługującego mu za rok 2020, pracodawca może wysłać go na urlop w dogodnym dla siebie terminie. Żaden z przepisów wprowadzanych w związku z pandemią nie przewiduje przymusowego udzielania bieżącego urlopu wypoczynkowego ani urlopu bezpłatnego.

 

Komu przysługuje urlop na urlop na żądanie ?

 

Oprócz planowego urlopu pracownikowi przysługuje też 4 dni „urlopu na żądanie”. Pracodawca jest zobowiązany go udzielić pod warunkiem, że pracownik zgłosi żądanie otrzymania dnia wolnego przed rozpoczęciem pracy. Do rozpoczęcia takiego urlopu wymagana jest zgoda pracodawcy, który może go odmówić, np. w przypadku braków kadrowych, grożących przerwaniem ciągłości pracy. Podstawą do odmowy może też być artykuł Kodeksu pracy według którego pracownik zobowiązany jest do dbania o dobro zakładu pracy lub sytuacja, w której pracownik wiedział wcześniej o swojej nieobecności, a pracodawca nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w tym samym terminie.

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl