LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Urlop bezpłatny - co to jest?

Urlop bezpłatny to zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.
 
Urlop bezpłatny jest udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Wniosek pracownika musi przybrać formę pisemną.
 
Złożony przez pracownika wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego nie jest wiążący dla pracodawcy. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu. Bez znaczenia przy tym pozostaje wzgląd na przyczyny, dla których pracownik złożył wniosek.
 
Okresu urlopu bezpłatnego, co do zasady, nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Istnieją bowiem wyjątki od tej zasady, wynikające z przepisów szczególnych.
 
Jednym z takich przepisów jest uregulowanie dotyczące udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
 
Okres takiego urlopu bezpłatnego, o czym wprost mówią przepisy, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
 
Przepisy nie określają maksymalnej długości urlopu bezpłatnego. Uregulowano jedynie, iż przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
 
Z powyższego wynika, że możliwość odwołania pracownika z urlopu jest dopuszczalna wyłącznie, gdy pracownik i pracodawca zawarli stosowne porozumienie w tej kwestii. Jeżeli strony nie umówiły się co do możliwości odwołania pracownika z urlopu, to pracodawca nie jest uprawniony do odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego.
 
Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 


https://www.instagram.com/lexsecure/


https://www.facebook.com/LexSecure

 

Blog
pexels-photo-5793950
Aktualności
31.05.2023

Formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Czytaj więcej
umowa zlecenia elementy charakter porady prawne opinie prawne lexsecure 24h infolinia prawna
Aktualności
24.05.2023

Umowa zlecenia - jej elementy, charakter

Czytaj więcej
przychody z inwestycji giełdowych jak rozliczyć lex lexsecure porady prawne opinie prawne infolinia prawna 24h całodobowa
Aktualności
17.05.2023

Przychody z inwestycji giełdowych - jak rozliczyć?

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl