LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Tarcza antykryzysowa - nowe zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS za styczeń 2021r. bądź za grudzień 2020r. i styczeń 2021r. to nowa możliwość dostępna dla płatników składek z wybranych branż. Na stronie ZUS pojawił się komunikat, jak skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek w ramach tarczy antykryzysowej 7.0.

 

Zwolnienie z ZUS za styczeń 2021r.

Prawo do uzyskania zwolnienia z zapłaty składek ZUS za miesiąc styczeń 2021r. przysługuje płatnikom składek, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD (2007) na dzień 30 listopada 2020r. był oznaczony kodem:
• 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

 

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020r. i styczeń 2021r.
Prawo do uzyskania zwolnienia z zapłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2020r. i styczeń 2021r. przysługuje płatnikom składek, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD (2007) na dzień 30 listopada 2020r. był oznaczony kodem:
• 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
• 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• 52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
• 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
• 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
• 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
• 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
• 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
• 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 74.20.Z - działalność fotograficzna,
• 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
• 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• 85.59.A - nauka języków obcych,
• 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
• 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
• 86.90.D - działalność paramedyczna,
• 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
• 91.02.Z - działalność muzeów,
• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
• 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
• 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Warunki zwolnienia
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, płatnik musi spełniać następujące warunki:
• rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020r. wg PKD 2007 musiał być oznaczonym kodem wymienionym wyżej,
Uwaga!
Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada 2020r. (z datą obowiązywania wstecz), nie będzie uprawniony do zwolnienia.
• przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym zostanie złożony wniosek, musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
• był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020r.,
• przekaże do 28 lutego 2021r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021r. albo grudzień 2020r. i styczeń 2021r.,
• złoży wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021r.
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021r. stanowi pomoc publiczną.

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl