LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Tarcza antykryzysowa - nowe zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS za styczeń 2021r. bądź za grudzień 2020r. i styczeń 2021r. to nowa możliwość dostępna dla płatników składek z wybranych branż. Na stronie ZUS pojawił się komunikat, jak skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek w ramach tarczy antykryzysowej 7.0.

 

Zwolnienie z ZUS za styczeń 2021r.

Prawo do uzyskania zwolnienia z zapłaty składek ZUS za miesiąc styczeń 2021r. przysługuje płatnikom składek, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD (2007) na dzień 30 listopada 2020r. był oznaczony kodem:
• 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

 

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020r. i styczeń 2021r.
Prawo do uzyskania zwolnienia z zapłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2020r. i styczeń 2021r. przysługuje płatnikom składek, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD (2007) na dzień 30 listopada 2020r. był oznaczony kodem:
• 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
• 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• 52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
• 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
• 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
• 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
• 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
• 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
• 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 74.20.Z - działalność fotograficzna,
• 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
• 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• 85.59.A - nauka języków obcych,
• 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
• 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
• 86.90.D - działalność paramedyczna,
• 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
• 91.02.Z - działalność muzeów,
• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
• 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
• 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Warunki zwolnienia
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, płatnik musi spełniać następujące warunki:
• rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020r. wg PKD 2007 musiał być oznaczonym kodem wymienionym wyżej,
Uwaga!
Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada 2020r. (z datą obowiązywania wstecz), nie będzie uprawniony do zwolnienia.
• przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym zostanie złożony wniosek, musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
• był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020r.,
• przekaże do 28 lutego 2021r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021r. albo grudzień 2020r. i styczeń 2021r.,
• złoży wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021r.
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021r. stanowi pomoc publiczną.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl