LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Świadczenie niepieniężne wspólnika – art. 176 KSH

Wprowadzenie Polskiego Ładu w przypadku wielu przedsiębiorców spowodowało wzrost obciążeń podatkowych i nie tylko. Przede wszystkim, wpłynęły na to zmiany dotyczące naliczania składki zdrowotnej. Zasadniczo, od 2022 roku składkę zdrowotną przedsiębiorców wylicza się od uzyskanego dochodu.

Dodatkowo, od początku 2022 roku, obowiązkowo składce zdrowotnej podlegają członkowie zarządu, powołani mocą uchwały.

Alternatywnym sposobem dla członków zarządu będących jednocześnie wspólnikami spółki jest skorzystanie z instytucji powtarzających się świadczeń niepieniężnych na mocy art. 176 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).

 

Definicja

 

Zgodnie z art. 176 § 1 KSH, jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

Dodatkowo, wedle § 2 ww. przepisu, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Należy więc wskazać, że w celu skorzystania z powyższej instytucji, konieczne jest spełnienie określonych przesłanek, tj.:

1)     świadczenia muszą mieć charakter niepieniężny,

2)     zakres i rodzaj świadczeń musi być określony w umowie spółki,

3)     świadczenia muszą być powtarzalne,

4)     wynagrodzenie nie może przewyższać tzw. cen rynkowych.

Warto również zaznaczyć, że wynagrodzenie za takie świadczenie wypłacane jest także w sytuacji, w której spółka nie wykazuje zysku.

Zmiana umowy spółki poprzez dodanie postanowienia o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych odbywa się wyłącznie w formie aktu notarialnego. Nie ma możliwości dokonania zmiany umowy poprzez system S24.


Opodatkowanie

 

Wynagrodzenie uzyskane przez wspólnika na mocy art. 176 KSH opodatkowane jest skalą podatkową jako przychód z innych źródeł. W związku z tym, wynagrodzenie sumuje się z innymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi według zasad ogólnych.

Dlatego też, przekroczenie I progu podatkowego, tj. 120 tysięcy złotych osiągniętego dochodu, skutkować będzie opodatkowaniem stawką 32 %.

Co jednak istotne – wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega oskładkowaniem ZUS i składką zdrowotną.

W przypadku wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą, może pojawić się obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

Wynagrodzenie wypłacone na mocy art. 176 KSH stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Blog
pexels-photo-5793950
Aktualności
31.05.2023

Formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Czytaj więcej
umowa zlecenia elementy charakter porady prawne opinie prawne lexsecure 24h infolinia prawna
Aktualności
24.05.2023

Umowa zlecenia - jej elementy, charakter

Czytaj więcej
przychody z inwestycji giełdowych jak rozliczyć lex lexsecure porady prawne opinie prawne infolinia prawna 24h całodobowa
Aktualności
17.05.2023

Przychody z inwestycji giełdowych - jak rozliczyć?

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl