LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Rozwód a podział majątku

Rozwód i podział majątku to dwie zupełnie odrębne kwestie.
Gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa, w pierwszej kolejności należy się rozwieść. W tym celu należy złożyć pozew do Sądu Okręgowego, w którego obszarze znajduje się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Sąd ten, po rozpoznaniu spawy, orzeka o rozwiązaniu małżeństwa. Sprawa o rozwód może zakończyć się na pierwszej rozprawie - oboje małżonkowie wyrażają wolę zakończenia małżeństwa i prezentują wspólne stanowisko co do wszystkich kwestii, które muszą być zawarte w wyroku rozwodowym tj. co do władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, co do kontaktów rodziców z dzieckiem po rozwodzie, co do alimentów, co do podziału do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Gdy rozwodzący porozumieją się w zakresie tych wszystkich spraw, uzyskanie rozwodu nie powinno trwać dłużej niż kilka miesięcy. Jeśli zaś między małżonkami istnieje spór choćby w jednej z tych kwestii, uzyskanie rozwodu niewątpliwie będzie trwać znacznie dłużej. Tak samo będzie, jeśli między małżonkami nie ma zgody co do tego, kto jest winny rozpadowi małżeństwa i tego, czy sąd powinien tą kwestią się zająć - małżonkowie mogą bowiem z tego zrezygnować i żądać orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie. Sąd będzie wyznaczał kolejne rozprawy i prowadził postępowanie dowodowe. Dopiero po jego zakończeniu możliwe będzie orzeczenie rozwodu.
W standardowym przypadku dopiero po otrzymaniu prawomocnego wyroku rozwodowego możliwe będzie rozpoczęcie sprawy o podział majątku. Jest tak ponieważ w większości przypadków polskich małżeństw między małżonkami panuje wspólność majątkowa małżeńska. Dopóki taka wspólność trwa, dzielić wspólnego majątku nie wolno. Wraz z jej ustaniem można przystąpić do podziału dóbr, które małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa.
Ustanie wspólności majątkowej następuje właśnie z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu. Istnieją także inne zdarzenia, które powodują ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, choć w praktyce występują rzadziej. Taki sam skutek wywiera np. prawomocne orzeczenie separacji lub zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami. Przykładowo, małżonkowie rozważają rozwód, ale nie chcą jeszcze podejmować decyzji w tym zakresie, chcą jednak podzielić wspólny majątek. Mogą zatem udać się do notariusza i zawrzeć umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Od tego momentu mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Następuje to albo w drodze porozumienia poprzez zawarcie umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego albo poprzez postępowanie sądowe.
W drodze wyjątku, możliwe jest połączenie sprawy o rozwód ze sprawą o podział majątku. Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” W praktyce ma to miejsce tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do składu majątku podlegającego podziałowi, wartości tego majątku oraz sposobu podziału. Jeśli więc między małżonkami nie ma konfliktu co do tych spraw, można złożyć wniosek o podział majątku wspólnego już w pozwie rozwodowym.

Blog
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl