LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Rezygnacja z wyjazdu wakacyjnego w czasie pandemii

Niepewność związana z sytuacją epidemiczną sprawia, że w tym roku częściej niż do tej pory jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z wyjazdu. Praktyka nie raz pokazała, że rezygnacje z wyjazdów mogą wiązać się nawet z kilkumiesięcznymi potyczkami z biurem podróży.
Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, impreza turystyczna, to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W zakres tych usług może wchodzić przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych oraz inne usługi świadczone podróżnym, które nie stanowią integralnej części przejazdu, noclegu czy wynajmu.
Jeżeli nasze wczasy obejmują przynajmniej dwa z powyższych elementów, to mamy do czynienia z imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy.
Na podstawie art. 47 ust. 4 przywołanej ustawy podróżny, czyli osoba która wykupiła w biurze podróży imprezę turystyczną, ma prawo bezpłatnie odstąpić od zawartej umowy w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpienie w miejscu docelowym naszej podróży lub jego najbliższym sąsiedztwie stanu epidemii w związku z COVID-19 w pełni wyczerpuje definicję nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. To upoważnia nas do darmowej rezygnacji z wykupionych wcześniej wczasów.
Musimy pamiętać, że w celu rezygnacji z wyjazdu należy złożyć w naszym biurze podróży oświadczenie o odstąpieniu od wiążącej nas umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy biuro podróży powinno zwrócić nam uiszczoną cenę imprezy turystycznej, jednak nie jest zobowiązane do zapłaty na naszą rzecz odszkodowania czy też zadośćuczynienia.
O ile sama ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przewiduje 14-dniowy termin na zwrot uiszczonej ceny, liczony od dnia rozwiązania umowy, to wprowadzona w związku z epidemią COVID-19 tzw. Tarcza antykryzysowa wydłużyła ten termin. Zgodnie z jej treścią uznanie odstąpienia za skuteczne następuje dopiero po 180 dniach od momentu poinformowania biura podróży o rezygnacji z wakacji, a tym samym o 180 dni wydłużył się czas, w którym biuro podróży zobowiązane jest zwrócić nam cenę zakupu wakacji. Wydłużony termin zwrotu należnych nam pieniędzy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy zrezygnowaliśmy z wczasów ze względu na epidemię COVID-19.
Zwrot uiszczonej kwoty może nastąpić jednak szybciej, ale tylko jeśli zdecydujemy się na rozliczenie z biurem podróży w formie vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Realizacja musi nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, z której zrezygnowaliśmy. Voucher nie może opiewać na kwotę niższą niż uiszczona przez nas cena wczasów.
Planując wakacje musimy mieć również na uwadze fakt, iż nie tylko nam przysługuje prawo rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Biuro podróży, w razie braku możliwości realizacji imprezy turystycznej spowodowanej wystąpieniem okoliczności nieuniknionych i nadzwyczajnych, czyli np. epidemii COVID-19, również ma do tego prawo.
W takiej sytuacji powinniśmy być o tym niezwłocznie poinformowani i należy nam się zwrot pełnej uiszczonej już kwoty. Również w tym wypadku organizator nie jest zobowiązany do wypłaty na naszą rzecz odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Podobnie jak w przypadku naszego odstąpienia od umowy, także w tym wypadku obowiązuje 180-dniowy okres karencji w zwrocie uiszczonej ceny.
Istnieją regulacje prawne pozwalające nam zrezygnować z opłaconego już wyjazdu i uzyskać pełen zwrot wpłaconej już ceny. Jeśli jednak nie jesteśmy zainteresowani uzyskaniem vouchera na kolejny wyjazd, to nie pozostaje nam obecnie nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na zwrot poniesionych kosztów wyjazdu.

Blog
temida
Wydarzenia
20.06.2024

XXII Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej
IMG-20240614-WA0003
Wydarzenia
17.06.2024

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Lekarzy i Lekarzy Dentystów w piłce 6-osobowej

Czytaj więcej
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl