LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Przychody z inwestycji giełdowych - jak rozliczyć?

Inwestowanie a podatek

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie środków pieniężnych, które posiadamy. Jednak rosnąca inflacja lub kłopoty na arenie międzynarodowej mogą negatywnie wpłynąć na wartość naszych pieniędzy. Dlatego aktywa, które pozostają bezczynnie na koncie, tracą na wartości z każdym miesiącem.

Jeżeli osiągamy zysk z inwestycji, uzyskujemy przychód, który podlega opodatkowaniu. W większości krajów, w tym w Polsce, dochody z tytułu inwestycji na giełdzie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa o PIT”), źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

 

Jaki jest katalog przychodów z kapitałów pieniężnych?

Jak wskazuje art. 17 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in.:

1)     odsetki od pożyczek,

2)     odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,

3)     odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4)     dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału,

5)     przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

6)     przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

7)     przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru,

8)     przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,

9)     przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (kryptowaluty).

Przychody z kapitałów pieniężnych jak sama nazwa wskazuje stanowią rodzaj wynagrodzenia, jakie otrzymuje osoba, która udostępnia swoje pieniądze innym podmiotom do inwestowania, lub inwestuje określone środki pieniężne, które przynoszą zyski.

Przychody kapitałowe należy rozliczyć na formularzu PIT-38. W związku z tym, jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie i rozliczasz się na formularzu rocznym PIT-37, pamiętaj – musisz dodatkowo złożyć zeznanie PIT-38!

 

Jaka jest stawka podatku z inwestycji giełdowych?

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie, jak wskazuje art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podatek giełdowy wynosi zatem niezależnie od wartości dochodu 19 %. Stawka podatku dotyczy m.in. z inwestycji w akcje czy też obligacje.

Warto też zauważyć, że dochody z giełdy nie są łączone z dochodami z innych źródeł (np. wynagrodzeniem za pracę). Innymi słowy, jeśli poniesiemy stratę na giełdzie, nie będziemy mogli odliczyć jej od podatku, który płacimy np. od wynagrodzenia za pracę.

 

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć się z przychodów inwestycyjnych?

Jak już zostało wskazane, stawka podatku przychodów z kapitałów pieniężnych wynosi zawsze 19 % (niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu). W zależności jednak od rodzaju inwestycji, różne są zasady odprowadzania podatku.

Dla przykładu – podatek od uzyskanych odsetek w związku z przetrzymywaniem środków pieniężnych na koncie oszczędnościowym rozlicza bank. W takich wypadku, obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku jest przerzucony z inwestora na drugą stronę.

Jednakże, w przypadku osiągnięcia zysku z tzw. odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. sprzedaż akcji na giełdzie) to inwestor ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i zapłaty podatku.

W takiej sytuacji, podatnik musi złożyć deklarację PIT-38 na podstawie deklaracji PIT-8C otrzymanej od biura maklerskiego. Jednak to on jest odpowiedzialny za poprawność danych w deklaracji PIT-38 i za zapłatę odpowiedniej kwoty podatku, dlatego powinien sprawdzić poprawność danych w otrzymanym PIT-8C.

 

Co jest podstawą opodatkowania?

Podatek w wysokości 19 % należy zapłacić od kwoty podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania inwestora giełdowego jest zaś dochód, czyli kwota, która inwestor osiągnął ze zbycia papierów wartościowych, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli ta różnica ma wartość ujemną, to oznacza, że podatnik poniósł stratę.

Co ważne, koszty związane z inwestycją giełdową mogą być rozliczone dopiero z momencie ich poniesienia.

 

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl