LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Pożyczka w rodzinie – warto określić warunki

Nieporozumienia na tle finansowym mogą skutecznie przyczynić się do końca nawet wieloletniej przyjaźni. W praktyce pojawiają się one wówczas, gdy pożyczający zaczyna uchylać się od uregulowania swoich zobowiązań. Czy to oznacza, że lepiej jest odmówić pożyczenia pieniędzy przyjacielowi, który znalazł się w potrzebie.
Decydując się na udzielenie pożyczki przyjacielowi czy komuś z rodziny, warto zadbać o potwierdzenie, że taka pomoc finansowa w ogóle miała miejsce. To znacznie ułatwi dochodzenie swoich praw w razie, gdyby okazało się, że pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
Jeżeli chcemy pomóc bliskiej osobie w potrzebie, nie decydujemy się na przekazanie gotówki „do ręki”, a na przelew bankowy. W ten sposób uzyskujemy potwierdzenie, że pożyczka została udzielona. Jeszcze bezpieczniejszym rozwiązaniem jest spisanie umowy, pod którą podpisze się pożyczkobiorca i tym samym potwierdzi otrzymanie pieniędzy. Zawrzyjmy w niej takie niezbędne informacje, jak: kwota pożyczki, data udzielenia wsparcia oraz ta, do której znajomy zobowiązuje się zwrócić dług. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 720), umowa może być także udokumentowana w innej formie. Może być potwierdzona np.: mailem, sms'em albo nagraniem rozmowy zawierającej uzgodnienia stron .
Warto również wiedzieć, że obowiązujące w naszym kraju przepisy dopuszczają zawieranie umów w formie ustnej, które są dla stron tak samo wiążące jak postanowienia ujęte na piśmie. W przypadku pożyczek zwykłe "dogadanie się" nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ na jego podstawie znacznie trudniej będzie dochodzić swoich roszczeń. Co oczywiście nie oznacza, że odzyskanie pieniędzy jest w takim przypadku zupełnie niemożliwe.
Wszystko zależy od tego, jaką sumę pożyczyliśmy. Jeżeli było to mniej niż 1000 zł, dowodem udzielenia wsparcia będzie przelew bankowy (jeżeli przekazanie pieniędzy odbyło się na konto), ale również zeznania świadków. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 720 § 2), gdy wysokość pożyczki przekracza wspomnianą kwotę, powinniśmy sporządzić stosowną umowę cywilnoprawną. Tego zapisu nie powinniśmy traktować jako obowiązku, ale jako zalecenie. Jednak pamiętajmy, gdy nie dopełnimy tej formalności i nie postaramy się o sporządzenie umowy, mamy mniejsze możliwości na odzyskanie pieniędzy..
W przypadku, gdy chcemy pożyczyć dużą sumę pieniędzy, warto dodatkowo wybrać jeden ze sposobów zabezpieczenia spłaty pożyczki. Decydując się na takie rozwiązanie, zwiększamy prawdopodobieństwo, że przyjaciel nie będzie unikał spłaty zobowiązania, bo w przeciwnym razie, będzie musiał liczyć się z większymi konsekwencjami, niż w przypadku podpisania „zwykłego” oświadczenia, w którym deklaruje zwrot pożyczonej kwoty.
Jedną z popularniejszych form zabezpieczenia, jest poręczenie pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca będzie uchylał się od zwrotu należności, ten obowiązek spadnie na żyranta, czyli osobę, która poręcza spłatę długu. Wybierając to rozwiązanie, warto upewnić się, że sytuacja finansowa poręczyciela pozwoli na ewentualny zwrot pieniędzy.
Znajomy lub bliska osoba, której pożyczamy pieniądze, może również zgodzić się na dobrowolne poddanie się egzekucji długu, czyli na odgórne dochodzenie spłaty pożyczki bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.
Pożyczając pieniądze z tą opcją, pożyczkobiorca zgadza się ponieść konsekwencje niespłacenia długu w terminie, co w praktyce oznacza prowadzenie egzekucji z jego majątku. Zastosowanie tego sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki wymaga sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego, który będzie informował o obowiązku zapłaty określonej sumy pieniędzy do wskazanej daty lub wydania rzeczy o wartości równej pożyczonej kwocie.
Osoba, której pożyczamy pieniądze, może również podpisać weksel, który zobowiąże ją do spłaty należności. Weksel jest papierem wartościowym, którego funkcjonowanie oraz moc sprawczą reguluje prawo wekslowe. Jego wartość jako formy zabezpieczenia dodatkowo wzrasta, gdy zostaje poręczony przez osobę trzecią. Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty, weksel, jak i pozostałe wymienione sposoby zabezpieczenia spłaty pożyczki, mogą pełnić rolę dowodu w postępowaniu sądowym.
Zadbanie o pisemne potwierdzenie udzielenia pożyczki i wdrożenie formalnych środków zabezpieczenia jej spłaty, niestety nie uchroni nas przed nieuczciwym znajomym, który zwleka z oddaniem pieniędzy, oraz unika wszelakich kontaktów i polubownych próśb o zwrot należności. Jednak i w takim przypadku nie pozostajemy bez wyjścia i mamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych spraw. Jest to szczególnie istotne, jeżeli skorzystaliśmy ze wszystkich ugodowych sposobów wpłynięcia na pożyczkobiorcę i to nie przyniosło efektów. Wtedy prawdopodobnie będziemy zmuszeni oddać sprawę do sądu.
W kancelarii prawnej otrzymamy pomoc np. w przygotowaniu wezwania do zapłaty, kierowanego do osoby, której udzieliliśmy pożyczki, mówiące o natychmiastowym zwrocie pieniędzy. Taka korespondencja powinna być przesyłana listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jest ono dowodem dla sądu, że wierzyciel najpierw starał się polubownie rozwiązać spór. Treść takiego wezwania jest dowolna, jednak na pewno warto zawrzeć w takim dokumencie informacje o: terminie zwrotu, wysokości udzielonej sumy, a przede wszystkim pouczenie, że po bezskutecznym upływie wskazanej daty, sprawa zostanie skierowana do sądu, a w związku z powyższym, naliczone zostaną dodatkowe koszty, które ponieść będzie musiał pożyczkobiorca. Jeżeli wezwanie nie odniesie zamierzonego rezultatu, pożyczkobiorca powinien spodziewać się, że następnym razem pismo o podobnej treści otrzyma z sądu .
Oddanie sprawy do sądu zdecydowanie zwiększa nasze szanse na odzyskanie pieniędzy. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i przedstawimy dowody na to, że pożyczka miała miejsce, w zależności od postanowienia, sąd może nakazać pożyczkobiorcy zwrot należności wraz z przysługującymi nam odsetkami. Wydany tytuł wykonawczy może być także podstawą do wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl