LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Podwyżka wynagrodzenia dla lekarzy

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 1 lipca 2018 roku, lekarze mogą otrzymać podwyżkę. Aby lekarz mógł skorzystać z wzrostu wynagrodzenia, zobowiązany jest spełniać następujące warunki:
1) być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę obejmującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczy w udzielaniu tych świadczeń;
2) złożyć pracodawcy oświadczenie o zobowiązaniu się do nieudzielania odpłatnie, w warunkach całodobowych lub całodziennych, świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z następujących zakresów:
a) leczenia szpitalnego;
b) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
c) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
d) leczenia stomatologicznego;
e) lecznictwa uzdrowiskowego;
f) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
g) ratownictwa medycznego;
h) opieki paliatywnej i hospicyjnej;
i) świadczeń wysokospecjalistycznych;
j) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
k) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

 

Przedmiotowe oświadczenie nie dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

Lekarz chcący skorzystać z podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 r. zobowiązany jest złożyć oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oświadczenie to musi wywoływać skutki od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

 

Z kolei w przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, lekarz może złożyć pracodawcy w każdym czasie oświadczenie ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez lekarza, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono.

 

Obecnie Ustawa czeka na podpis prezydenta, powinno nastąpić to rozpoczynającym się tygodniu. O konkretnych datach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl