LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Podwyżka wynagrodzenia dla lekarzy

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 1 lipca 2018 roku, lekarze mogą otrzymać podwyżkę. Aby lekarz mógł skorzystać z wzrostu wynagrodzenia, zobowiązany jest spełniać następujące warunki:
1) być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę obejmującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczy w udzielaniu tych świadczeń;
2) złożyć pracodawcy oświadczenie o zobowiązaniu się do nieudzielania odpłatnie, w warunkach całodobowych lub całodziennych, świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z następujących zakresów:
a) leczenia szpitalnego;
b) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
c) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
d) leczenia stomatologicznego;
e) lecznictwa uzdrowiskowego;
f) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
g) ratownictwa medycznego;
h) opieki paliatywnej i hospicyjnej;
i) świadczeń wysokospecjalistycznych;
j) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
k) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

 

Przedmiotowe oświadczenie nie dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

Lekarz chcący skorzystać z podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 r. zobowiązany jest złożyć oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oświadczenie to musi wywoływać skutki od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

 

Z kolei w przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, lekarz może złożyć pracodawcy w każdym czasie oświadczenie ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez lekarza, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono.

 

Obecnie Ustawa czeka na podpis prezydenta, powinno nastąpić to rozpoczynającym się tygodniu. O konkretnych datach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Blog
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl