LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Odprawa pośmiertna - co to jest?

ODPRAWA POŚMIERTNA - jakie są przesłanki jej otrzymania?

W razie śmierci pracownika rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna od pracodawcy. Uprawnienie do otrzymania odprawy pośmiertnej przysługuje w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ODPRAWY POŚMIERTNEJ

Uprawnionymi członkami rodziny do otrzymania odprawy pośmiertnej są:

  1. małżonek,
  2. inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Warto pamiętać, że prawo do odprawy nie jest uzależnione przyznania świadczenia z tytułu renty rodzinnej, a jedynie od spełnienia warunków do jej uzyskania.

 

WYSOKOŚĆ ODPRAWY POŚMIERTNEJ

 

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231Kodeksy pracy (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Wysokość odprawy pośmiertnej wynosi:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  3. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jednakże, jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

 

Należy również wspomnieć, że możliwa jest sytuacja, gdy pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej lub będzie obowiązany do jej wypłaty w wysokości niższej niż powyżej wskazana. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie.

 

Odprawa pośmiertna nie będzie przysługiwać członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową nie jest niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca w powyżej wskazanych wysokościach.

 

Natomiast jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. 

 

Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 

https://www.instagram.com/lexsecure/

https://www.facebook.com/LexSecure

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl