LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Od lipca kolejni przedsiębiorcy z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059), kolejni przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line. Pierwotnie urządzenia te mieli oni stosować już wcześniej, ale z uwagi na stan pandemii spowodowanej COVID-19 ustawodawca postanowił wydłużyć termin wejścia zmian w życie.

 

Od wskazanej daty na kasy fiskalne on-line muszą przerzucić się podatnicy świadczący usługi:

·         fryzjerskie,

·         kosmetyczne i kosmetologiczne,

·         budowlane,

·         w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

·         prawnicze,

·         związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

W przypadku lekarzy kasę fiskalną on-line musi mieć podmiot posiadający taki tytuł i swoją prywatną praktykę lekarską, w ramach której świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG wskazał, że w kasę on-line nie musi zaopatrywać się spółka świadcząca usługi opieki medycznej za pośrednictwem lekarzy na podstawie zawartych z nimi umów.


W przypadku budownictwa kasę fiskalną on-line muszą mieć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy świadczą stricte usługi polegające na budowie budynków, budowli itp. Poza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.04.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM wyjaśnił, że chodzi tutaj wprost o świadczenie usług budowlanych, do których nie zalicza się np. usług opracowywania i sporządzania projektów, dokumentacji architektonicznej czy też usług nadzoru budowlanego.


Wymienieni wyżej podatnicy, którzy zrealizują na czas obowiązek wymiany starej kasy fiskalnej na urządzenie on-line i będą ją używać, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kwota ulgi na zakup kasy on-line  stanowi 90% ceny jej zakupu (bez podatku – bez względu na to czy podatnik rozlicza VAT czy też korzysta ze zwolnienia w tym podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Aby podmiot mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić następujące warunki:

·         rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line (dopuszczonej do użytku),

posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl