LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Od lipca kolejni przedsiębiorcy z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059), kolejni przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line. Pierwotnie urządzenia te mieli oni stosować już wcześniej, ale z uwagi na stan pandemii spowodowanej COVID-19 ustawodawca postanowił wydłużyć termin wejścia zmian w życie.

 

Od wskazanej daty na kasy fiskalne on-line muszą przerzucić się podatnicy świadczący usługi:

·         fryzjerskie,

·         kosmetyczne i kosmetologiczne,

·         budowlane,

·         w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

·         prawnicze,

·         związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

W przypadku lekarzy kasę fiskalną on-line musi mieć podmiot posiadający taki tytuł i swoją prywatną praktykę lekarską, w ramach której świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG wskazał, że w kasę on-line nie musi zaopatrywać się spółka świadcząca usługi opieki medycznej za pośrednictwem lekarzy na podstawie zawartych z nimi umów.


W przypadku budownictwa kasę fiskalną on-line muszą mieć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy świadczą stricte usługi polegające na budowie budynków, budowli itp. Poza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.04.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM wyjaśnił, że chodzi tutaj wprost o świadczenie usług budowlanych, do których nie zalicza się np. usług opracowywania i sporządzania projektów, dokumentacji architektonicznej czy też usług nadzoru budowlanego.


Wymienieni wyżej podatnicy, którzy zrealizują na czas obowiązek wymiany starej kasy fiskalnej na urządzenie on-line i będą ją używać, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kwota ulgi na zakup kasy on-line  stanowi 90% ceny jej zakupu (bez podatku – bez względu na to czy podatnik rozlicza VAT czy też korzysta ze zwolnienia w tym podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Aby podmiot mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić następujące warunki:

·         rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line (dopuszczonej do użytku),

posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl