LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Nowelizacja Kodeksu pracy – zmiany w urlopach

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy. Do najważniejszych zmian zalicza się wprowadzenie dodatkowych urlopów oraz wydłużenie niektórych urlopów związanych z rodzicielstwem.

 

Urlop opiekuńczy

 

Nowelizacja wprowadziła do Kodeksu pracy art. 173z1, wedle którego pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

Jednocześnie, ustawodawca wprowadził definicję członka rodziny na gruncie powyższego przepisu wskazując, że do tego katalogu zalicza się:

-> syna,

-> córkę,

-> matkę,

-> ojca,

-> małżonka.

Co ważne, urlop opiekuńczy udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Urlop udzielany jest na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek nie może być złożony w terminie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki oraz stopień pokrewieństwa.

 

Zwolnienie od pracy

 

Zmiana Kodeksu pracy dotyczy także wprowadzenia nowej instytucji zwolnienia od pracy. Jak stanowi art. 148z1 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Co istotne, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi tego zwolnienia, jeżeli wniosek zostanie zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

 

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl