LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
blog
Najem instytucjonalny

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie dnia 11 września 2017 r. wprowadziła do porządku prawnego nowy rodzaj umowy - najmu instytucjonalnego.


Umowa najmu instytucjonalnego, jako umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta wyłącznie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. spółek osobowych).


W przypadku najmu instytucjonalnego, umowę można zawrzeć na czas określony, z wyłączeniem stosowania art. 661 § 1 KC przewidującego, iż najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat poczytuje się, po upływie tego terminu, za zawarty na czas nieoznaczony. Można zatem zawierać umowy na dowolny, oznaczony okres.


Ustawodawca zrezygnował z potrzeby uzyskania od najemcy informacji o innym lokalu, do którego mógłby wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu, jak i przedstawienia oświadczenia właściciela takiego lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim przez najemcę. W przypadku kaucji, nie może ona przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego.


Przy najmie instytucjonalnym po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opuści lokalu, właściciel doręcza najemcy pisemne żądanie opróżnienia lokalu z urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Termin na żądanie opróżnienia lokalu nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia. W żądaniu opróżnienia lokalu należy wskazać przyczynę ustania stosunku najmu.


Zawarcia umowy najmu instytucjonalnego nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, co wynika z faktu, że umowy mogą zawierać tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań. Przychody z tytułu najmu rozliczane są przez nich, jako przychód z działalności gospodarczej.


W odróżnieniu od umowy najmu okazjonalnego, w ustawie wprost wskazano, że w razie konieczności wykonania żądania opróżnienia lokalu mieszkalnego wynajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, najemcy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Blog
Wydarzenia
21.06.2021

Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” 2021

Czytaj więcej
Aktualności
18.06.2021

Wakacje za granicą w czasie pandemii

Czytaj więcej
11.06.2021

Zasiłek opiekuńczy do końca roku szkolnego

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl