LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Kto odpowiada za odśnieżenie chodnika, dachu, samochodu?

Kto odpowiada za odśnieżenie chodnika, dachu, samochodu?

 

Wraz z początkiem zimy na ulice w całej Polsce spadł śnieg, a w związku z tym zaistniała konieczność regularnego odśnieżania miejsc takich jak chodnik przed domem/blokiem, dach domu czy też samochód. W wielu przypadkach istnieją wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za odśnieżenie tych miejsc i kto w razie ewentualnych roszczeń będzie odpowiadał za brak ich odśnieżenia. Kto zatem będzie za to odpowiedzialny?

 

Odśnieżenie chodnika przed domem i blokiem wielorodzinnym

 

Obowiązek w zakresie odśnieżenia chodnika będzie zależał zaś od tego, czy mamy do czynienia z domem jednorodzinnym czy też większym blokiem mieszkalnym. Sam obowiązek odśnieżania chodnika wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Według tego postanowienia: właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 

Wobec tego w pierwszym przypadku, tj. w razie chodnika przed domem, jeżeli taki chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, to wtedy obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeśli natomiast pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się np. rów melioracyjny, trawnik, pas zieleni lub jakakolwiek inna przeszkoda – to wtedy właściciel nieruchomości chodnika będącego częścią drogi publicznej nie musi odśnieżać. Wówczas odśnieżyć powinna już gmina, a śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

 

Drugi z wyjątków dotyczy sytuacji, gdy na danym chodniku możliwe jest parkowanie samochodów za opłatą. Wówczas jeżeli na takim chodniku przy należącej do nas nieruchomości znajduje się strefa płatnego parkowania, to zadanie odśnieżania chodnika spoczywa na zarządcy danej drogi.

 

Warto o tym pamiętać przede wszystkim z uwagi na ewentualne sankcje grożące z tytułu nieodśnieżenia chodnika przez właściciela nieruchomości. Za śnieg zalegający na chodniku wzdłuż ogrodzenia może być na właściciela nałożona grzywna, a w razie gdyby dana osoba doznała uszkodzeń np. w trakcie wypadku na nieodśnieżonym chodniku, właściciel nieruchomości naraża się na pozwanie przez taką osobę do sądu w sprawie cywilnej.

 

Inaczej natomiast oczywiście sytuacja kształtuje się w przypadku odśnieżania chodnika znajdującego się przed blokiem mieszkalnym. Za odgarnięcie śniegu z chodnika przy bloku wielorodzinnym odpowiada oczywiście zarządca budynku. Najczęściej w tym celu zarządca korzysta z usług konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Odśnieżenie dachu domu

 

Kolejnym problematycznym aspektem wydaje się także odśnieżanie dachu domu. Z artykułu 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wynika, iż właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania budynku w razie wystąpienia zewnętrznych czynników mogących oddziaływać negatywnie na stan obiektu, a w związku z tym powodować zagrożenie dla życia, zdrowia, dla mienia lub dla środowiska. Dotyczy to zatem także dachu danego domu.

 

Mimo tego, zgodnie z polskimi przepisami, samo usuwanie śniegu z dachu danej nieruchomości uznawane jest już za pracę na wysokościach. Wobec tego, nie może być ono wykonywane przez każdego właściciela nieruchomości. Obowiązkowe jest przejście odpowiedniego szkolenia BHP w tym zakresie oraz posiadanie ważnych badań lekarskich. W tym wypadku konieczne może zatem okazać się skorzystanie z usług profesjonalnego przedsiębiorstwa trudniącego się takimi usługami. Za brak odśnieżenia dachu jako właściciel danej nieruchomości można się natomiast narazić na grzywnę.

 

Odśnieżenie samochodu

 

W przypadku samochodu sprawa jest o wiele mniej skomplikowana – za jego odśnieżenie będzie odpowiadał po prostu jego właściciel. Warto przy tym pamiętać, że konieczne jest usunięcie śniegu i lodu z szyb, lusterek, dachu oraz tablic rejestracyjnych. Nie powinniśmy tego robić także przy włączonym silniku samochodu.

 

Problematyczne okazuje się jednak, co stanie się w przypadku, kiedy dany samochód nie zostanie odśnieżony i w takim stanie (np. z zalegającym na dachu śniegiem) włączy się do ruchu drogowego. Wówczas przemieszczanie się samochodem z zaśnieżonym dachem zagrożone jest otrzymaniem mandatu – w skrajnych przypadkach aż do 3.000,00 zł.

 

 

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl