LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Kto musi przystąpić do ppk i do kiedy należy to zrobić

O tym, do kiedy dana firma ma wprowadzić PPK decyduje jej wielkość. Największe przedsiębiorstwa dołączyły do programu już w lipcu 2019, pozostałe będą dołączać aż do stycznia 2021.
Pierwszą grupę firm, do której wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe były firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Ich pracowniczy są członkami wspomnianego programu już od lipca 2019.
1 stycznia 2020 do PPK zostaną włączone przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników, 1 lipca 2020 – mające co najmniej 20 pracowników, a 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego.
Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:
• samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
• osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
• mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
• pracodawcy, którzy prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.
Pracownik firmy uczestniczącej w PPK zostanie automatycznie zapisany do programu, o ile jest pełnoletni i nie ukończył 55. roku życia. Jeżeli ma więcej niż 55 lat, ale mniej niż 70, może złożyć wniosek do pracodawcy o zawarcie w jego imieniu umowy o zarządzanie PPK.
Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, podpisując w tym celu odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie pracodawcy grozi grzywa w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Ponadto, jeśli zatrudniający (lub osoba zobligowana do działania w jego imieniu): nie wywiąże się obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie dokona terminowych wpłat do PPK, zgłosi nieprawdziwe dane albo nie będzie prowadził dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, to podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Blog
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl