LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Kto jest niegodny dziedziczenia? Zmiany w prawie spadkowym

Obecnie Kodeks cywilny przewiduje trzy przypadki, w których sąd może uznać potencjalnego spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia. Chodzi o sytuacje, gdy dopuścił się on umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy, zastosował groźbę lub podstęp w momencie sporządzenia lub odwołania testamentu albo świadomie ukrył, zniszczył lub przerobił dokument. Osobę taką traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku.

Ustawodawca chce, by katalog rozszerzyć o czwartą przesłankę: uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego lub opiekowania się spadkodawcą. Chodzi o to, by ktoś, kto w żaden sposób nie pomagał bliskiemu za życia, nie dziedziczył niezasadnie jego majątku.

Druga zmiana dotyczy zawężenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia i wyłączenie z niego dalekich krewnych, często w rzeczywistości nieutrzymujących kontaktów ze spadkodawcą. Regulacja będzie dotyczyła jednak jedynie dziedziczenia ustawowego - testator zachowa pełną swobodę rozporządzania swoim majątkiem w drodze testamentu.

Nowym rozwiązaniem będzie zawieszenie biegu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na czas trwania postępowania, jeśli wymagana jest zgoda sądu. To istotne dla małoletnich, w których imieniu muszą działać przedstawiciele ustawowi, co wymaga dodatkowej zgody sądu w osobnym postępowaniu. 

Obecnie termin na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy i nie można go wydłużyć. Jeżeli spadkobierca nie złoży w tym czasie żadnego oświadczenia, uznaje się, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co nie zawsze jest korzystne. 

Nowa regulacja ma zapobiec sytuacjom, w którym przedłużające się postępowanie prowadzi do wygaśnięcia terminu i pozbawienia uprawnionego możliwości wyboru. Nie będzie również konieczności prowadzenia osobnego postępowania przez sąd opiekuńczy. Zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego ma udzielać ten sam sąd, w którym prowadzone jest postępowanie spadkowe.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl