LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jakie kary grożą za popełnienie przestępstwa?

Polski Kodeks karny za popełnienie przestępstwa przewiduje 5 rodzajów kar. Przewidziane w Kodeksie karnym kary to:

  1. grzywna;
  2. ograniczenie wolności;
  3. pozbawienie wolności;
  4. 25 lat pozbawienia wolności;
  5. dożywotnie pozbawienie wolności.

 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że występuje również kara aresztu wojskowego, która jest orzekana w stosunku do żołnierzy.

 

Powyżej wskazane kary możemy podzielić na kary nieizolacyjne i izolacyjne.

 

Do kar nieizolacyjnych zalicza się:

Z kolei do kar izolacyjnych zalicza się:

 

GRZYWNA

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Co do zasady, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

 

OGRANICZENIE WOLNOŚCI

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

 

Wykonanie kary ograniczenia wolności polega na:

1)  obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

2)  potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

 

Obowiązek i potrącenie, o których mowa powyżej, orzeka się łącznie lub osobno.

 

Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

 

Należy pamiętać, że potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej. Co równie ważne, w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

 

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc a najdłużej 15 lat. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Ponadto, kara pozbawienia wolności może zostać wymierzona w wymiarze 25 lat, a także jako dożywotnia kara pozbawienia wolności.

 

Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 

 

https://www.instagram.com/lexsecure/

 

https://www.facebook.com/LexSecure

 

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl