LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jakie dni są wolne od pracy?

Dni wolne od pracy, są to dni w których praca jest co do zasady niedozwolona. Tym samym, wykonywanie pracy w tych dniach jest wyjątkiem. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
 
Wykaz dni wolne od pracy określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 
Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą, dniami wolnymi od pracy są:
1) dni niżej wymienione:
     a) 1 stycznia - Nowy Rok,
     b)  6 stycznia - Święto Trzech Króli,
     c)  pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
     d)  drugi dzień Wielkiej Nocy,
     e)  1 maja - Święto Państwowe,
     f)  3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
     g)  pierwszy dzień Zielonych Świątek,
     h)  dzień Bożego Ciała,
     i)  15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
     j)  1 listopada - Wszystkich Świętych,
     k)  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
     l)  25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
     m)  26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2)  niedziele.
 
Należy podkreślić, że soboty nie są zaliczane do "niedziel i świąt", a więc są dniami roboczymi.
 
Warto zwrócić również uwagę, na przepis, który został dodany do ustawy w związku z epidemią koronawirusa. Mianowicie,  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
 
Wydając rozporządzenie Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Warto przy okazji wskazać jak kształtuje się sytuacja osób należących do innych kościołów i innych związków wyznaniowych. Kwestię te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 
Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.
 
Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia.
 
Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.
 
Z powyższego wynika zatem, że zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 


https://www.instagram.com/lexsecure/


https://www.facebook.com/LexSecure

 

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl