LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jak wpisać dłużnika do BIG?

Nie tylko firmy, konsumenci także, mogą wpisać dłużnika do biura informacji gospodarczej. Jak dodać do bazy niesolidnego dłużnika?


Chcąc ominąć ograniczenia związane z niższą zdolnością do uzyskania kredytu lub pożyczki, część osób może szukać pieniędzy, pożyczając je od rodziny i znajomych. W takim przypadku trudniejsze dla prywatnego wierzyciela może się okazać odzyskanie pożyczonej kwoty, jeśli dłużnik ociąga się ze spłatą.

Rozwiązaniem jest wpis o niespłacanym zobowiązaniu, zawierający m.in. PESEL oraz imię i nazwisko dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej. W bazach są przypadki, kiedy jeden konsument wpisuje innego konsumenta, który zwleka ze zwrotem długu. Czasami są to nawet członkowie rodziny. To bardzo praktyczna i przydatna możliwość, bo osoba, na której koncie w bazie danych pojawiają się negatywne zobowiązania, także umieszczone tam przez indywidualną osobę, ma ograniczone możliwości funkcjonowania na rynku. Prawdopodobnie nie dostanie ona kredytu lub pożyczki, nie kupi telefonu na abonament czy np. sprzętu elektronicznego na raty w sklepie .

 

 

Chcąc wpisać do biura informacji gospodarczej dłużnika najważniejsze jest udokumentowanie udzielonej pożyczki. Umowa jest podstawą do uzyskania orzeczenia sądu. To zaś jest warunek wpisania dłużnika przez konsumenta do rejestru dłużników.

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, jednakże jest to forma zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych , a kodeks nie zabrania zawarcia umowy pożyczki w formie ustnej. Co więcej, sądy stoją na stanowisku, że umowa pożyczki może zostać zawarta w sposób dorozumiany, a zatem w drodze wszelkich zachowań stron ujawniających wolę dokonania określonej czynności prawnej w sposób dostateczny. Tym niemniej zaleca się zawieranie umów pożyczek w formie pisemnej, bowiem w razie sporu sądowego zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić swoje roszczenie.

 

Aby konsument, który jest wierzycielem wpisał do bazy innego konsumenta – poza umową - musi spełnić także kilka innych warunków:

·         WYROK SĄDU - zobowiązanie musi zostać stwierdzone tytułem wykonawczym,

·         OSTRZEŻENIE - musi upłynąć co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela (czyli osobę, która czeka na zwrot swoich pieniędzy) listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG ERIF z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Nowością jest możliwość wysłania ostrzeżenia na adres do doręczeń elektronicznych.

·         FORMALNOŚCI - Wierzyciel musi też przekazać do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie,

·         6 LAT NA ZGŁOSZENIE - należy pamiętać, że od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu nie może upłynąć więcej niż 6 lat.


Zgłoszenie dłużnika do BIG wymaga od wierzyciela wykonania ściśle określonych czynności. Jednak w perspektywie braku możliwości odzyskania pieniędzy, formalności nie wydają się tak uciążliwe i warto poświęcić im trochę uwagi. Chodzi w końcu o nic innego jak o zabezpieczenie swoich interesów i odzyskanie własnych pieniędzy.

Blog
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl