LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jak uzyskać wynagrodzenie lub zasiłek za czas kwarantanny

Jeśli wróciłeś z zagranicy i musisz odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę, możesz otrzymać świadczenie chorobowe. W tym celu musisz złożyć specjalne oświadczenie, które powinno trafić do ZUS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym zakończyłeś okres kwarantanny.
Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, osoba powracająca z zagranicy musi poddać się obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantannie. W takiej sytuacji osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym, a więc np.:
• pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
• zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
• osobie prowadzącej działalność pozarolniczą
(ubezpieczenie dobrowolne),
przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.
W celu uzyskania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego osoba objęta kwarantanną musi złożyć oświadczenie. Należy to zrobić w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek, czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie , za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek, nie później niż w terminie 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku dołącza też skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do zaświadczenie Z-3/Z-3a.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.
Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53, czyli wniosku o zasiłek chorobowy. W tym przypadku również należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia .
Zarówno zakład pracy, który wypłaca świadczenie, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.
Należy pamiętać, że jeśli Państwowy Inspektor Sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy - pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl