LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Jak uzyskać wynagrodzenie lub zasiłek za czas kwarantanny

Jeśli wróciłeś z zagranicy i musisz odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę, możesz otrzymać świadczenie chorobowe. W tym celu musisz złożyć specjalne oświadczenie, które powinno trafić do ZUS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym zakończyłeś okres kwarantanny.
Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, osoba powracająca z zagranicy musi poddać się obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantannie. W takiej sytuacji osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym, a więc np.:
• pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
• zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
• osobie prowadzącej działalność pozarolniczą
(ubezpieczenie dobrowolne),
przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.
W celu uzyskania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego osoba objęta kwarantanną musi złożyć oświadczenie. Należy to zrobić w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek, czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie , za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek, nie później niż w terminie 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku dołącza też skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do zaświadczenie Z-3/Z-3a.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.
Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53, czyli wniosku o zasiłek chorobowy. W tym przypadku również należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia .
Zarówno zakład pracy, który wypłaca świadczenie, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.
Należy pamiętać, że jeśli Państwowy Inspektor Sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy - pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS.

Blog
zdjęcie ls
Aktualności
07.12.2022

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ – O CZYM PAMIĘTAĆ

Czytaj więcej
LEX_BF_2022_03
Wydarzenia
25.11.2022

Black Week

Czytaj więcej
LEX_rekrutacja_03
Wydarzenia
18.11.2022

Praca w Lex Secure

Praca w Lex Secure
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl