LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych. Postępowanie pracodawcy jasno wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się przez jego zajęcie.Komornik dokonując zajęcia kieruje dwa pisma, jedno do dłużnika, jedno do pracodawcy. W piśmie do dłużnika komornik wskazuje, że nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób ,nie dotyczy to jednak tej części wynagrodzenia, która zgodnie z przepisami wolna jest od zajęcia. Z kolei w piśmie do pracodawcy, komornik wzywa go, by nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:
• przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie (chyba, że stosownie do okoliczności komornik wezwie pracodawcę by wynagrodzenie przekazywać bezpośrednio do niego), albo
• przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (art. 881 kodeksu postępowania cywilnego).
Drugi ze wskazanych przypadków dotyczy sytuacji, w której do wynagrodzenia za pracę skierowano kilka zajęć. Ten przepis wskazuje, że wynagrodzenie należy skierować bezpośrednio do komornika - chodzi tutaj o kilka zajęć dokonanych przez tego samego komornika, jeśli kwota długów na poczet, których zajęto wynagrodzenie jest wyższa niż kwota, którą pracodawca może przekazać ,czyli jest powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Pieniądze z wynagrodzenia trafiają do komornika, a ten dalej decyduje o podziale sumy uzyskanej z tego tytułu na poczet kilku zadłużeń.
Należy pamiętać, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
• przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
• podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
• w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli (art. 882 k.p.c.).
Przepis jest o tyle istotny, że wskazuje na obowiązek pracodawcy by każdego komornika, który kieruje do niego zajęcie wynagrodzenia informował o ewentualnych wcześniej dokonanych innych zajęciach komorniczych. Przepis zapewnia więc przepływ informacji pomiędzy komornikami, w przypadku gdy kilku komorników skierowało egzekucję do tego samego wynagrodzenia.
Jeśli kilku komorników dokonało zajęcia wynagrodzenia za pracę mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji. W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia .
Pracodawca nie ma uprawnienia do decydowania, któremu wierzycielowi przekazać kwotę z wynagrodzenia. Powinien on:
• wykonywać potrącenia na podstawie pierwszego zajęcia i jeśli to możliwe – czyli pieniędzy wystarcza – wykonywać kolejne zajęcia
• niezwłocznie powiadomić pierwszego komornika, który dokonał zajęcia o zmianie okoliczności związanych z zajęciem komorniczym
• niezwłocznie powiadomić kolejnego komornika o przeszkodach w wypłacaniu wynagrodzenia za pracę -o tym, że trwa już egzekucja z wynagrodzenia.
Komornicy, po otrzymywaniu takich informacji, ustalą który z nich jest właściwy, dokonają przekazania egzekucji i ten, któremu egzekucje przekazano, powiadomi pracodawcę o dalszym sposobie przekazywania wynagrodzenia.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl