LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czym się kierować przy okresowej ocenie pracownika

Ocena okresowa pracownika ma znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i samego ocenianego. Pozwala przyjrzeć się efektom współpracy i towarzyszącemu jej poziomowi zadowolenia, a także sformułować cele na najbliższy czas. Zestaw kryteriów, którymi pracodawcy powinni kierować się przy ocenie okresowej, jest dość jasno sprecyzowany. Najczęściej bazuje ona na analizie celów (kryteria efektywnościowe) i kompetencji (kryteria kwalifikacyjne). Przedsiębiorstwa cenią je m.in. ze względu na obiektywizm i jednoznaczność.
Wprawdzie spotkanie, podczas którego prezentowana i dyskutowana jest ocena pracownika, zalicza się raczej do kategorii „trudne”, to jednak jego odpowiednie poprowadzenie i ukierunkowanie na konstruktywną informację zwrotną niewątpliwie może pomóc dalszemu rozwojowi zatrudnionego w szeregach firmy. Powinno umożliwić również wychwycenie bieżących potrzeby zatrudnionych, również w odniesieniu do szkoleń umiejętności miękkich czy twardych.
Pracownik, który regularnie otrzymuje informację zwrotną na temat jego pracy, jest skoncentrowany na postawionych mu celach, co wpływa na jego poziom zaangażowania i efektywności. Ma to swoje odzwierciedlenie także w funkcjonowaniu grupy. W dobrze prosperujących firmach okresowa ewaluacja jest obowiązkową praktyką mającą wpływ na rozwój całej firmy. Pracownicy bardzo sobie cenią takie praktyki, ponieważ spotkanie jest dla nich okazją do wytyczenia sobie nowych celów czy poinformowania o chęci rozwoju.
Ocena pracownika bazuje przede wszystkim na postawie, którą prezentuje oceniany, a także na jego ambicjach oraz inicjatywie wkładanej w powierzane mu zadania. Zadaniem każdego kierownika jest sprawdzać od czasu do czasu, czy jego podwładny angażuje się w swoje zadania i z własnej woli przykłada wagę do wykonywania ich w sposób rzetelny. Aktywna postawa ma duży wpływ na efektywność zespołu, jak również buduje wspierającą atmosferę w miejscu pracy.
Innym często podejmowanym kryterium jest coś, co można określić jako zorientowanie na organizację. W jego zakres wchodzi między innymi sprawdzenie, czy podwładny charakteryzuje się zrozumieniem dla działalności i celów przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. To zaś prowadzi nas do takich zagadnień, jak choćby uczciwość czy produktywność. Niejednokrotnie pracodawcy są zmuszeni zastanowić się, czy członkowie ich zespołów cały czas spełniają wymagania potrzebne do realizacji powierzonych im zadań.
Ważne, by w trakcie ewaluacji unikać emocjonalnych, cechujących się brakiem profesjonalizmu dyskusji. Dlatego warto wypracować sobie obiektywny szablon kryteriów, jakie zawsze będziemy brali pod uwagę, oceniając wszystkich pracowników. Należy być wnikliwym, ale przede wszystkim sprawiedliwym.
Dobra ewaluacja powinna też uwzględniać tzw. miękkie kryteria, dotyczące cech osobowościowych pracowników. Można tu wyszczególnić umiejętność radzenia sobie ze stresem, wpływ na pozostałych członków zespołu czy skłonność do konfliktów. Niezależnie od kryteriów oceny, którymi kieruje się pracodawca, zawsze należy pamiętać o profesjonalizmie i sprawiedliwości. To dwa podstawowe filary oceny, dzięki którym ocena będzie wartościowa dla obu stron.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl