LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czym jest umowa poręczenia?

Umowa poręczenia to umowa, poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

 

Stronami umowy poręczenia są poręczyciel i wierzyciel, któremu przysługuje zabezpieczana wierzytelność. Udział dłużnika w zawieraniu umowy poręczenia nie jest wymagany. Najczęściej umowę poręczenia zawiera jeden poręczyciel, jednakże nie ma przeszkód aby poręczenie zostało udzielone przez kilka podmiotów. 

 

Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

 

Rozmiar odpowiedzialności poręczyciela wyznacza umowa poręczenia. O ile z umowy nie wynika co innego, odpowiedzialność poręczyciela obejmuje, obok zabezpieczenia głównego, świadczenia uboczne, odsetki ustawowe i umowne.

 

Umowa poręczenia może ograniczyć zakres odpowiedzialności poręczyciela, przykładowo do określonej kwoty. Należy jednak oznaczyć zabezpieczoną wierzytelność przysługującą wierzycielowi od dłużnika. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny.

 

Można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. Warto jednak pamiętać, że bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.

 

O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Ważne jest przy tym, że czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela.

 

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela.

 

Istnieją sytuacje, w których również poręczycielowi przysługują uprawnienia, mogące spowodować zakończenie obowiązywania umowy poręczenia.

 

Jeżeli bowiem termin płatności długu nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły - od daty powstania długu żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

 

Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 


https://www.instagram.com/lexsecure/


https://www.facebook.com/LexSecure

 

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl