LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czy można udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym

Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym jedynie wtedy, gdy liczba wolnych dni przysługujących jeszcze pracownikowi jest niższa niż wymiar czasu pracy w dniu, w którym będzie on korzystał z urlopu wypoczynkowego. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce przy pracy równoważnej lub zmianie etatu na pełny w trakcie roku kalendarzowego.
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
• 20 dni - dla pracowników, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat;
• 26 dni - dla pracowników, których staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop przeliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracującymi, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlop udzielany jest przy tym w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Przyjmuje się, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Jeżeli zatem w dniu urlopu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy 10 godzin, to dokładnie na 10 godzin powinien mu zostać udzielony urlop. Następnie z wymiaru urlopu godzinowego pracodawca powinien odliczyć taką liczbę godzin, jaką pracownik miał przepracować w dniu, w którym został mu udzielony urlop.
Powyższe przepisy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy (kontrakt terminowy i na czas nieokreślony, umowa próbna) i odnoszą się również do urlopu na żądanie.
Udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym na część dnia roboczego jest natomiast możliwe tylko w przypadku, gdy wymiar urlopu, który pozostał pracownikowi do wykorzystania, jest niższy niż wymiar czasu pracownika w dniu, w którym będzie korzystał z urlopu. Jeśli więc zatrudnionemu pozostał do wykorzystania urlop w bardzo niskim wymiarze, na przykład 4 godziny i nie wystarcza to na udzielenie wypoczynku na cały dzień roboczy (wynoszący na przykład 8 godzin), to pracodawca powinien udzielić urlopu tylko na część dnia roboczego, a przez pozostałą część dnia pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki.
Do takich przypadków dochodzi najczęściej, gdy pracownikowi zostaje mała część urlopu do wykorzystania, dochodzi najczęściej w przypadku równoważnego systemu czasu pracy lub gdy zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego zmienia wymiar czasu pracy i w określonym terminie musi wykorzystać przysługujący mu całkowity wymiar urlopu.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl