LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czy każda umowa o pracę uprawnia młodych do zwolnienia z podatku

Z początkiem sierpnia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafiło nowe zwolnienie z podatku przewidziane dla wybranych osób oraz wybranych źródeł przychodów przez nich uzyskiwanych. Chodzi tutaj o osoby młode - do ukończenia 26 roku życia oraz dochody z pracy czy umów zlecenie.
Zgodnie z obowiązującym od 01 sierpnia 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.
Zwolnienie obejmuje wymienione przychody uzyskane od dnia 01 sierpnia 2019 r. Dodatkowo w 2019 r. obowiązuje też przepis przejściowy, zgodnie z którym limit zwolnienia jest proporcjonalnie obniżony do kwoty 35.636,67 zł. Nadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej, przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r., zwolnienia tego nie stosuje się, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że jego przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br. z przytoczonych wyżej tytułów będą w całości zwolnione z podatku.
Młody pracownik, który chce, aby już teraz płatnik nie naliczał podatku od jego wynagrodzenia poprzez skorzystanie z opisanego zwolnienia, musi go o tym zawiadomić na piśmie. W przeciwnym razie zaliczka na podatek będzie liczona na starych zasadach i dopiero w rocznym PIT sam zainteresowany skorzysta ze zwolnienia i odpowiednio obniży przychód podlegający opodatkowaniu. Przychody z pracy czy umów zleceń zawieranych m.in. z przedsiębiorcami, a uzyskiwane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione z podatku do wysokości 85,5 tys. zł. Prawo do zwolnienia przysługuje nie tylko w stosunku do takich przychodów uzyskiwanych od polskich pracodawców, ale też od zagranicznych (które winny być w Polsce opodatkowane).
Natomiast od 2020 r., stosowanie zwolnienia będzie regułą, od której płatnik będzie mógł odstąpić jedynie na wniosek pracownika.
Ustawodawca wprost wskazuje źródła przychodów, które uprawniają młodych do zwolnienia z podatku. Są to: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, a więc zawartych z przedsiębiorcami, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działając w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwem w spadku – za wyjątkiem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich czy innych umów o podobnym charakterze.
W przypadku uzyskiwania powyższych przychodów w kraju, wypłacający wynagrodzenie (pracodawca/zleceniodawca) wstępuje w rolę płatnika, czyli to on oblicza, pobiera z tego wynagrodzenia oraz przekazuje do ZUS i fiskusa należne daniny. Płatnik taki jednak nie zawsze występuje.
Zgodnie z art. 44 ust. 1a) ustawy o PIT podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:
1. ze stosunku pracy z zagranicy,
2. z emerytur i rent z zagranicy,
3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9
są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne.
W takich przypadkach to zatem nie płatnik a sam podatnik musi obliczyć i przekazać fiskusowi należną daninę. W dalszym ciągu są to jednak przychody z pracy bądź umów zlecenia zawieranych z przedsiębiorcami, a więc mieszczące się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Winny one w związku z tym być objęte powyższym zwolnieniem.

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl