LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czy każda umowa o pracę uprawnia młodych do zwolnienia z podatku

Z początkiem sierpnia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafiło nowe zwolnienie z podatku przewidziane dla wybranych osób oraz wybranych źródeł przychodów przez nich uzyskiwanych. Chodzi tutaj o osoby młode - do ukończenia 26 roku życia oraz dochody z pracy czy umów zlecenie.
Zgodnie z obowiązującym od 01 sierpnia 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.
Zwolnienie obejmuje wymienione przychody uzyskane od dnia 01 sierpnia 2019 r. Dodatkowo w 2019 r. obowiązuje też przepis przejściowy, zgodnie z którym limit zwolnienia jest proporcjonalnie obniżony do kwoty 35.636,67 zł. Nadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej, przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r., zwolnienia tego nie stosuje się, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że jego przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br. z przytoczonych wyżej tytułów będą w całości zwolnione z podatku.
Młody pracownik, który chce, aby już teraz płatnik nie naliczał podatku od jego wynagrodzenia poprzez skorzystanie z opisanego zwolnienia, musi go o tym zawiadomić na piśmie. W przeciwnym razie zaliczka na podatek będzie liczona na starych zasadach i dopiero w rocznym PIT sam zainteresowany skorzysta ze zwolnienia i odpowiednio obniży przychód podlegający opodatkowaniu. Przychody z pracy czy umów zleceń zawieranych m.in. z przedsiębiorcami, a uzyskiwane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione z podatku do wysokości 85,5 tys. zł. Prawo do zwolnienia przysługuje nie tylko w stosunku do takich przychodów uzyskiwanych od polskich pracodawców, ale też od zagranicznych (które winny być w Polsce opodatkowane).
Natomiast od 2020 r., stosowanie zwolnienia będzie regułą, od której płatnik będzie mógł odstąpić jedynie na wniosek pracownika.
Ustawodawca wprost wskazuje źródła przychodów, które uprawniają młodych do zwolnienia z podatku. Są to: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, a więc zawartych z przedsiębiorcami, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działając w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwem w spadku – za wyjątkiem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich czy innych umów o podobnym charakterze.
W przypadku uzyskiwania powyższych przychodów w kraju, wypłacający wynagrodzenie (pracodawca/zleceniodawca) wstępuje w rolę płatnika, czyli to on oblicza, pobiera z tego wynagrodzenia oraz przekazuje do ZUS i fiskusa należne daniny. Płatnik taki jednak nie zawsze występuje.
Zgodnie z art. 44 ust. 1a) ustawy o PIT podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:
1. ze stosunku pracy z zagranicy,
2. z emerytur i rent z zagranicy,
3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9
są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne.
W takich przypadkach to zatem nie płatnik a sam podatnik musi obliczyć i przekazać fiskusowi należną daninę. W dalszym ciągu są to jednak przychody z pracy bądź umów zlecenia zawieranych z przedsiębiorcami, a więc mieszczące się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Winny one w związku z tym być objęte powyższym zwolnieniem.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl