LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

Z początkiem 2020r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów. Na znaczeniu, jako dowody księgowe, nabrały też paragony, których wartość nie przekracza 450 zł. Wyposażenie ich bowiem w NIP nabywcy skutkuje tym, że nie ma już obowiązku wystawiania pełnej faktury, bo taki paragon był został z nią zrównany. Czy jednak dokument taki można mimo wszystko wystawić?
Regulacje ustawy o VAT wskazują, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Ustawodawca wskazuje elementy, które taki dokument powinien zawierać. W określonych przypadkach pozwala też na wystawianie faktur uproszczonych, czyli zawierających mniejszą ilość informacji, niż znajdujących się na zwykłych fakturach. Art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT mówi, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, faktura może nie zawierać:
• imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
• miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
• ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
• wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
• stawki podatku,
• sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
• kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
Gdy paragon fiskalny opiewa na wartość nieprzekraczającą 450 zł i zawiera NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną, do której nie należy wystawiać zwykłej faktury VAT.
Od 1 stycznia 2020r. wprowadzono zaś dodatkowy wymóg dla faktury wystawianych do paragonów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Mianowicie fakturę można wystawić jedynie wówczas, gdy już na paragonie znalazł się NIP nabywcy (a mówiąc dokładniej numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej). Za niedostosowanie się do tego wymogu z karami finansowymi musi liczyć się nie tylko sprzedawca, który wystawi fakturę, ale też nabywca, który odliczy z niej VAT.
W związku z powyższym, w przypadku paragonów wyposażonych w NIP nabywcy, których wartość nie przekracza 450 zł (bądź 100 euro), te można uważać za faktury uproszczone i nie trzeba do nich wystawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Pojawiło się jednak pytanie, czy w dalszym ciągu dla takich paragonów zwykłą fakturę można wystawić?
Obecnie fiskus uważa, że podatnik nie ma obowiązku wystawić dla swojego nabywcy – będącego podatnikiem, zwykłej faktury do faktury uproszczonej w postaci paragony fiskalnego z NIP nabywcy, ale jeżeli nabywca zwróci mu ten paragon, zwykłą fakturę może wystawić.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl