LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Cztery sposoby na dzień wolny dla rodziców

 
Co może zrobić rodzic, aby dziecko nie pozostało bez opieki gdy spotka go nieoczekiwana sytuacja. Wskazujemy cztery możliwe rozwiązania.
1)Zasiłek opiekuńczy
Jest to rozwiązanie, z którego może skorzystać rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub który prowadzi własną firmę.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje między innymi ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Warunkiem jego otrzymania jest to, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku – za wyjątkiem dzieci do lat 2, gdzie nie ma to znaczenia.
Kiedy można mówić o tym, że sytuacja jest nieprzewidziana.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 marca 1979 r. (sygn. akt II UZP 4/79, OSP 1980/7/130) stwierdził, że za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym pracownik został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania.
Oznacza to, że wystarczy samo zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego. Nie trzeba podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez 30 dni dla ubezpieczenia obowiązkowego lub 90 dni, gdy składka chorobowa jest dobrowolna, by ten zasiłek otrzymać.
Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy?
Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć druk Z-15A , do którego warto dołączyć oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.
Dodatkowo, jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, będzie trzeba także złożyć formularz:
• Z-3 – w przypadku pracownika,
• Z-3a – w przypadku zleceniobiorców,
• Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
Z punktu widzenia finansowego jest to jednak najmniej korzystne rozwiązanie z przysługujących rodzicom, ponieważ zasiłek opiekuńczy to niższe wynagrodzenie dla Ubezpieczonego będącego:
• pracownikiem lub zleceniobiorcą – za ten okres otrzyma 80% wynagrodzenia,
• rodzic-przedsiębiorca – otrzyma 80% podstawy wymiaru zasiłku.
2) Opieka na dziecko zdrowe
Kodeks pracy gwarantuje rodzicom między innymi 2 dni w roku opieki na dziecko zdrowe. Są to dodatkowe dni wolne, spoza puli urlopu wypoczynkowego.
Warto wiedzieć, że:
• 2 dni przysługują niezależnie od liczby posiadanych dzieci,
• są to dni na opiekę nad dzieckiem zdrowym, które mogą być wykorzystane np. w sytuacji strajku szkoły,
• przysługują tylko na dziecko do 14. roku życia,
• niewykorzystane dni opieki w danym roku nie przechodzą na rok kolejny,
• za czas opieki przysługuje pełne wynagrodzenie,
• 2 dni mogą być wykorzystane naraz lub podzielone na dni bądź godziny,
• z tego prawa może korzystać tylko jeden z rodziców,
• o dni wolne na opiekę na dziecko pracownik musi zawnioskować,
• opieka nad zdrowym dzieckiem i zasiłek opiekuńczy to dwa różne przywileje rodzicielskie.
Rodzice nie muszą wykorzystywać dni z puli urlopu wypoczynkowego i otrzymują 100% wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy pozwoli to zaplanować pracę w firmie, a pracownik będzie spokojnie mógł zająć się dzieckiem.
3) Zaplanowany urlop
Dla rodziców, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, pozostaje jeszcze oczywiście możliwość zawnioskowania o urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę lub w danym momencie nie będzie możliwości uzyskania dni wolnych ze względu na plan prac, to pracodawca może się nie zgodzić na urlop. Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
4) Urlop na żądanie
Tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy, pracownik może zgłosić urlop na żądanie, który jest częścią urlopu wypoczynkowego. Pracownik za ten dzień nieobecności również otrzymuje 100% pensji.

Blog
Bez nazwy
Wydarzenia
28.06.2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
zarząd w spółce z ograniczona odpowiedzialnością lex secure lexsecure pomoc prawna porady prawne online 24h infolinia prawna
Aktualności
27.06.2023

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
pexels-photo-3184357
Aktualności
12.06.2023

Urlop na żądanie pracownika

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl