BLOG DLA LEKARZY

Prawnicy Lex Secure na bieżąco przygotowują i publikują dla Ciebie ciekawe artykuły prawne z życia lekarzy - zapraszamy do lektury!

Wstecz

Tajemnica lekarska w postępowaniu cywilnym

Autor: Piotr Gręda - lekarz jako świadek w postępowaniu cywilnym a tajemnica lekarska

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, w tym również lekarskiej, zawsze wzbudza wiele kontrowersji. Na co dzień, lekarze wykonując obowiązki zawodowe z pewnością nie zwracają na ten aspekt znacznej uwagi. Niemniej, gdy dochodzi do sytuacji, w której do lekarza o ujawnienie informacji o pacjencie zwraca się sąd, lekarz zaczyna zastanawiać się jak powinien postąpić. Każdy lekarz obowiązany jest bowiem do zachowania tajemnicy zawodowej. Pojawia się zatem pytanie, jak powinien zachować się lekarz w postępowaniu cywilnym?

 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeks etyki lekarskiej stanowią, iż lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Należy zadać pytanie, czy mając na uwadze powyższe uregulowania i odnosząc je do procesu cywilnego, istnieje jakakolwiek możliwość zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej? W odróżnieniu od postępowania karnego, w którym sąd może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przepisy regulujące postępowanie cywilne nie przewidują takiej możliwości. Uregulowana została natomiast pozycja lekarza występującego w roli świadka. Lekarz jako świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Według doktryny, z istotną tajemnicą zawodową mamy do czynienia, gdy obowiązek jej zachowania wynika z przepisów ustawowych. Jednakże, podkreślenia wymaga, że w każdym razie możliwe jest ujawnienie tajemnicy lekarskiej, jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża na to zgodę, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia.

 

Niekiedy zdarza się, iż sąd wezwie lekarza do udostępnienia mu dokumentacji medycznej pacjenta. Intuicyjnie wydawać by się mogło, że przed udostępnieniem dokumentacji, lekarz powinien po raz kolejny zwrócić uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Na szczęście kwestia ta została uregulowana szczegółowo. Z przepisów wynika, iż udostępnienie dokumentacji medycznej jest kwestią odrębną od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zgodnie bowiem z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną sądom w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują zatem możliwości zwolnienia lekarza przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu cywilnym. Możliwości zwolnień, a także wyjątki od rzeczonego obowiązku, zostały jednak uregulowane szczegółowo, co niewątpliwie wpływa na poczucie pewności stosowania prawa.

Blog dla lekarzy i farmaceutów

Czytaj więcej

Blog dla każdego

Czytaj więcej

Lex Secure 24H Opieka Prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Firma

Lex Secure 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski Spółka komandytowa

 

Adres

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

 

Dane firmy

NIP: 5862017484

REGON: 191884226

KRS: 0000675528

 

Telefon

tel. +48 58 500 59 00

fax: +48 58 500 59 01

 

24h Infolinia Prawna:

+ 48 501 538 539

Sekretariat:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Sprzedaży: 

Paweł Żółtowski

tel. +48 601 141 656

email pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

Departament Sieci Agencyjnej:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Pomocy Technicznej:

pomoc.techniczna@opiekaprawna.pl

 

Departament Ochrony Danych Osobowych:

daneosobowe@opiekaprawna.pl

 

Departament Reklamacji:

reklamacje@opiekaprawna.pl

 

Sieć partnerska Lex Secure

Strony internetowe - odee.pl