BLOG DLA LEKARZY

Prawnicy Lex Secure na bieżąco przygotowują i publikują dla Ciebie ciekawe artykuły prawne z życia lekarzy - zapraszamy do lektury!

Wstecz

Obowiązki gabinetów lekarskich w zakresie sprawozdawczości regulowanej ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Autor: Tomasz Grybko

Prowadzenie gabinetu lekarskiego wiąże się z koniecznością realizacji licznych obowiązków wynikających z najróżniejszych aktów prawnych. Określone obowiązki dla prowadzących gabinety lekarskie wynikają również z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa ta nakłada na posiadaczy odpadów obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Osoby zobowiązane do prowadzenia takiej ewidencji, zobowiązane są również do sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

W świetle ustawy, odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpadami medycznymi są natomiast odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Z kolei przez posiadacza odpadów powoływane przepisy rozumieją wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Wytwórcą odpadów jest przede wszystkim każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów.

Z powyższego obowiązku prowadzenia ewidencji oraz sporządzania sprawozdań odpadów wyłączone są odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także (mówiąc w pewnym uproszczeniu) odpady podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych.

Mając na względzie powyższe rozważania, należy wskazać, iż lekarze zobowiązani są sporządzać sprawozdania, chyba że wytwarzają oni wyłącznie odpady komunalne.

Na marginesie niniejszych rozważań, należy zaznaczyć, że w świetle analizowanych obowiązków, nie ma znaczenia tytuł prawny lekarza do lokalu, w którym prowadzi on swój gabinet. Wynika to z faktu, że obowiązek sporządzania sprawozdań związany jest ze statusem wytwórcy odpadów. W praktyce oznacza to, że ewentualny obowiązek obciążać będzie lekarza bez względu na to czy jest on właścicielem lokalu, czy też wyłącznie jego najemcą (nawet, jeżeli wynajmujący sam jest zobowiązany sporządzać takie sprawozdania).

Należy jednak zauważyć, że w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu, możliwe będzie przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

Blog dla lekarzy i farmaceutów

Czytaj więcej

Blog dla każdego

Czytaj więcej

Lex Secure 24H Opieka Prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Firma

Lex Secure 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski Spółka komandytowa

 

Adres

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

 

Dane firmy

NIP: 5862017484

REGON: 191884226

KRS: 0000675528

 

Telefon

tel. +48 58 500 59 00

fax: +48 58 500 59 01

 

24h Infolinia Prawna:

+ 48 501 538 539

Sekretariat:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Sprzedaży: 

Paweł Żółtowski

tel. +48 601 141 656

email pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

Departament Sieci Agencyjnej:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Pomocy Technicznej:

pomoc.techniczna@opiekaprawna.pl

 

Departament Ochrony Danych Osobowych:

daneosobowe@opiekaprawna.pl

 

Departament Reklamacji:

reklamacje@opiekaprawna.pl

 

Sieć partnerska Lex Secure

Strony internetowe - odee.pl