BLOG DLA LEKARZY

Prawnicy Lex Secure na bieżąco przygotowują i publikują dla Ciebie ciekawe artykuły prawne z życia lekarzy - zapraszamy do lektury!

Wstecz

Konieczność zmian w prawie w zakresie opieki nad noworodkami

Autor: Tomasz Grybko

Niedawno głośnym echem odbiła się śmierć noworodka w Kamiennej Górze. W związku z nią, postawiono matce dziecka zarzut narażenia jego zdrowia i życia. Sprawa ta zainicjowała dyskusję środowiska lekarskiego na temat luk prawnych wpływających na niedostateczną opiekę nad noworodkami w pierwszych miesiącach życia.

 

Lekarze krytykują fakt, iż w obecnym stanie prawnym szpitale są zobowiązane po narodzinach dziecka wyłącznie do powiadomienia o tym fakcie przychodni lub położnej w rejonie. Obowiązek ten wynika z Załącznika Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Przytoczony akt prawny stanowi, iż podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem przekazuje do dnia jego wypisu zgłoszenie o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Środowisko lekarskie zwraca uwagę na brak wystarczających standardów w zakresie ochrony noworodków.  Wskazuje ono, iż w obecnym stanie prawnym prawidłowa opieka nad noworodkiem wymaga współpracy ze strony rodziców. Jednak współpraca ta nie zawsze występuje, co z kolei może stanowić przyczynę tragedii takich, jak ta w Kamiennej Górze. Wprawdzie lekarstwem na tę bolączkę ma być postanowienie rozporządzenia, zgodnie z którym szpital sprawujący opiekę nad noworodkiem zobowiązany jest informować centrum pomocy rodzinie w miejscu pobytu matki i noworodka o przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka. Wydaje się jednak, iż jest to środek niewystarczający. Skutkiem braku odpowiednich regulacji jest niedostateczne monitorowanie rozwoju dziecka w początkowym etapie jego życia.

 

Rozwiązaniem powyższej sytuacji miałoby być zaproponowane przez lekarzy rodzinnych zacieśnienie współpracy lekarza oraz pielęgniarek i położnych, co umożliwiłoby uniknięcie braków informacyjnych lekarzy odnośnie noworodków w ich rejonach, podlegających ich opiece. Propozycja ta spotkała się nawet z aprobatą Ministerstwa Zdrowia. Przyszłość jednak pokaże, czy ustawodawca podejmie właściwe kroki, mające na celu zapewnienie dzieciom właściwej opieki w pierwszych miesiącach życia.

Blog dla lekarzy i farmaceutów

Czytaj więcej

Blog dla każdego

Czytaj więcej

Lex Secure 24H Opieka Prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Firma

Lex Secure 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski Spółka komandytowa

 

Adres

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

 

Dane firmy

NIP: 5862017484

REGON: 191884226

KRS: 0000675528

 

Telefon

tel. +48 58 500 59 00

fax: +48 58 500 59 01

 

24h Infolinia Prawna:

+ 48 501 538 539

Sekretariat:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Sprzedaży: 

Paweł Żółtowski

tel. +48 601 141 656

email pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

Departament Sieci Agencyjnej:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Pomocy Technicznej:

pomoc.techniczna@opiekaprawna.pl

 

Departament Ochrony Danych Osobowych:

daneosobowe@opiekaprawna.pl

 

Departament Reklamacji:

reklamacje@opiekaprawna.pl

 

Sieć partnerska Lex Secure

Strony internetowe - odee.pl