BLOG DLA LEKARZY

Prawnicy Lex Secure na bieżąco przygotowują i publikują dla Ciebie ciekawe artykuły prawne z życia lekarzy - zapraszamy do lektury!

Wstecz

Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim - projektowane zmiany

Autor: Wojciech Zawadzki - projektowany zmiany dotyczące kas fiskalnych

Znajdujący się w chwili obecnej w fazie konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje, że w pewnych przypadkach praktyki lekarskie nie będą zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej. Procedowany projekt rozporządzenia zakłada, że zwolnienie od obowiązku posiadania kasy rejestrującej dotyczy lekarzy świadczących usługi opieki medycznej, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie usługi dotyczyła. Powyższe zwolnienie będzie możliwe tylko w przypadku, w którym lekarz do końca 2017 r. upoważni bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzące rachunek lekarza, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonanych na tym rachunku. Upoważnienie to powinno nastąpić najpóźniej dzień przed świadczeniem usługi, za którą zapłata miałaby być zwolniona z ewidencjonowania kasą fiskalną. Projekt rozporządzenia budzi pewne kontrowersje. Jak wskazano powyżej, jedną z przesłanek umożliwiającą zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania zapłaty jest, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie usługi uiszczenie danej zapłaty dotyczyło. Trudno jest sobie wyobrazić, aby pacjent wpłacając pieniądze na rachunek bankowy lekarza, tytułował nadawany z prywatnego konta przelew rodzajem udzielonego mu przez lekarza świadczenia. Należy rozważyć czy udostępnianie prywatnym podmiotom danych pacjentów oraz informacji dotyczących udzielanych im świadczeń nie godzi w podstawowe prawa pacjenta oraz obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Przypominając- przepisy zobowiązujące lekarzy do wyposażenia gabinetu lekarskiego w kasę fiskalną zostały wprowadzone w kwietniu 2011 r. i już wówczas w debacie publicznej podnoszono zarzut, że wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług medycznych przy użyciu kas fiskalnych godzi w instytucję tajemnicy lekarskiej. Wówczas Ministerstwo Finansów broniło się twierdzeniem, że dane zawarte na paragonie i kasie fiskalnej mają jedynie wskazywać na rodzaj świadczonej usługi i jako takie nie pozwolą na identyfikację pacjenta, w związku z czym nie są objęte tajemnicą lekarską. Należy zauważyć, że procedura opisana w projekcie rozporządzenia pozwoli zarówno na zidentyfikowanie pacjenta (dane konta), jak również na zdobycie informacji o rodzaju udzielonego pacjentowi świadczenia- nie tylko przez organy podatkowe, ale także przez podmioty prywatne. Co Pan na to, Panie Ministrze?

Blog dla lekarzy i farmaceutów

Czytaj więcej

Blog dla każdego

Czytaj więcej

Lex Secure 24H Opieka Prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Firma

Lex Secure 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski Spółka komandytowa

 

Adres

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

 

Dane firmy

NIP: 5862017484

REGON: 191884226

KRS: 0000675528

 

Telefon

tel. +48 58 500 59 00

fax: +48 58 500 59 01

 

24h Infolinia Prawna:

+ 48 501 538 539

Sekretariat:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Sprzedaży: 

Paweł Żółtowski

tel. +48 601 141 656

email pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

Departament Sieci Agencyjnej:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Pomocy Technicznej:

pomoc.techniczna@opiekaprawna.pl

 

Departament Ochrony Danych Osobowych:

daneosobowe@opiekaprawna.pl

 

Departament Reklamacji:

reklamacje@opiekaprawna.pl

 

Sieć partnerska Lex Secure

Strony internetowe - odee.pl