LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Bankructwo – czyli jak uratować majątek wspólny?

Majątek wspólny małżeństwa wchodzi do masy upadłościowej, nawet jeśli formalnie należy do jednego z małżonków. Katalog przedmiotów wchodzących do majątku wspólnego określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W oparciu o jego zapisy należy rozpatrywać swoją sytuację.

Na przykład nieruchomość nabyta przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa bez wcześniejszej rozdzielności będzie wchodziła w skład masy upadłości. Ale otrzymana w spadku nieruchomość już nie.
Do masy upadłościowej nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Inne przedmioty nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, stają się automatycznie składnikiem masy upadłościowej.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w stanie wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Dlatego planując ogłoszenie bankructwa warto przypomnieć sobie datę zawarcia rozdzielności majątkowej. Sąd i syndyk wezmą pod uwagę tylko taką, która została ustanowiona więcej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.


Aby uchronić współmałżonka przed konsekwencjami upadłości konsumenckiej, warto przeanalizować wszystkie czynności majątkowe dotyczące w szczególności: nieruchomości, pojazdów i innych wartościowych składników majątku. Dotyczy to głównie darowizn, sprzedaży, odrzucenia spadków, podziałów majątków, itp. Należy pamiętać, że syndyk może skierować „skargę pauliańską” (pozew, którego celem jest uznanie czynności prawnej za bezskuteczną) celem odzyskania składnika majątku, który powinien znaleźć się w masie upadłości nawet 5 lat wstecz.

Każdy upadły musi liczyć się z sytuacją, że syndyk będzie bardzo dokładnie analizował okoliczności dotyczące jego sytuacji finansowej w momencie dokonywania czynności, uzasadnienie tej czynności oraz skutki jakie wywołała. Ma to na celu ochronę praw i roszczeń wierzycieli.


Rosnąca popularność rozdzielności wynika z zapisów Prawa Upadłościowego. Zakładają one, że majątek wspólny małżonków powstały w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa pochodzi w całości z dochodów osiągniętych przez to przedsiębiorstwo. Co za tym idzie, majątek ten wchodzi do masy upadłości małżonka ogłaszającego upadłość. Rozdzielność majątkowa ma w tym przypadku ochronić jednego z małżonków przed utratą całego majątku.

Blog
kto kiedy może ogłosić upadłość porady prawne infolinia prawna 24h lex secure
Aktualności
31.01.2023

Kto i kiedy może ogłosić upadłość?

Czytaj więcej
pexels-photo-4098224
Aktualności
28.01.2023

W jaki sposób przepisy kształtują instytucję rozwodu?

Czytaj więcej
lexsecure VAT podatki prawo blog prawniczy porady online
Aktualności
25.01.2023

Grupa VAT – nowy mechanizm dla przedsiębiorców

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl